Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

23 Rechterlijke Uitspraken

23 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord milieuvergunning gedaan door Rechtbank Leeuwarden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 29-11-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

projectbesluit groepsaccommodatie en theehuis - ruimtelijke onderbouwing
Datum uitspraak: 31-5-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bouwstop. Artikel 100 Woningwet . Aanhoudingsplicht.
Datum uitspraak: 16-4-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bouwvergunning voor verpleeghuis met aanleunwoningen. Vrijstelling 19 lid 2 WRO. Aanhoudingsplicht 52 Woningwet.
Datum uitspraak: 18-9-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Onder binnenplanse vrijstelling verleende bouwvergunning voor een ligboxenstal. Stank- en geluidsoverlast. Weigering handhavend op te treden tegen het volgens verzoeker bouwen in strijd...
Datum uitspraak: 16-6-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Vrijstelling en bouwvergunning voor uitbreiding koekfabriek. Aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Onzorgvuldige belangenafweging.
Datum uitspraak: 30-3-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Kort geding Stichting Afvaloven Nee en omwonenden tegen bouw van afvaloven te Harlingen. Vraag of eisers een andere (bestuursrechtelijke) rechtsweg hadden moeten kiezen....
Datum uitspraak: 31-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Handhavend optreden (preventieve last) in verband met het gebruiken van gemotoriseerde modelvoertuigen in de open lucht, zonder dat hiervoor een omgevingsvergunning ex artikel 2.1,...
Datum uitspraak: 27-4-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Last onder dwangsom. Illegale bewoning van een bedrijfspand.
Datum uitspraak: 25-1-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bouw van afvaloven te Harlingen. Vordering van stichting Afvaloven Nee en omwonenden tot het opleggen van een bouwstop afgewezen.
Datum uitspraak: 17-4-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

IB 1964. De exploitatie van een windturbine is een onderneming in de zin van artikel 6 Wet IB 1964. De ondergrond van de windturbine is verplicht ondernemingsvermogen. De...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature