Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

21 Rechterlijke Uitspraken

21 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord aanbesteder gedaan door Rechtbank Leeuwarden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 15-3-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aanbesteding.
Datum uitspraak: 3-10-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Private aanbesteding door een kerkgenootschap. Inachtnemen gelijkheids- en transparantiebeginsel in pre-contractuele fase. Geen sprake van objectiveerbaar gerechtvaardigde...
Datum uitspraak: 25-5-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

aanbestedingsrecht; herstel eenvoudig gebrek; artikel 7.4.4 ARW 2005; deels ontbreken van de Eigen Verklaring
Datum uitspraak: 29-7-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aanbestedingszaak. Vordering tot tussenkomst. Vraag of de aanbesteder een inschrijver in de gelegenheid had mogen stellen om een bij de aanbesteding ontbrekende BIBOB-verklaring alsnog...
Datum uitspraak: 14-9-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aanbestedingsrecht. Voldoen aan de in het bestek gestelde ervaringseisen. Vordering inzage en afschrift ex artikel 843a Rv ten aanzien van door winnende inschrijver ingediende bewijsstukken.
Datum uitspraak: 17-2-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aanbestedingsrecht. Inschrijver levert envelop in met daarin twee qua prijs verschillende aanbiedingen. Vraag of de aanbestedende dienst deze inschrijving als ongeldig mocht aanmerken....
Datum uitspraak: 12-9-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aanbestedingsrecht. Eiseres komt op tegen de gunning van een werk door de gemeente Nijefurd aan een concurrent. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is de aanbesteding op...
Datum uitspraak: 15-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Aanbestedingsrecht. Aanbesteding van dienst "slibtransport" door Wetterskip Fryslan. Bezwaren tegen onderdelen van de aanbesteding: ervaringseis, gehanteerde beoordelingssystematiek,...
Datum uitspraak: 24-11-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Aanbestedingsrecht. Betrokkenheid van een inschrijver bij het opstellen van het bestek in de hoedanigheid van adviseur. Vraag of de betrokken inschrijver daardoor een relevante...
Datum uitspraak: 8-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aanbesteding. Overeenstemmen van wil en verklaring van de inschrijver bij het doen van de inschrijving. Gerechtvaardigd vertrouwen van de aanbesteder. Aanpassing inschrijving slechts in...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature