Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

17 Rechterlijke Uitspraken

17 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord milieuvergunning gedaan door Rechtbank Haarlem.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 25-6-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vrijstelling19, eerste lid, WRO en bouwvergunning voor de bouw van 27 woningen. Mogelijke nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering van eisers. Het bestreden besluit is niet voorbereid...
Datum uitspraak: 27-7-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bouwvergunning en vrijstelling verleend op grond van artikel 19, tweede lid, WRO voor het plaatsen van een onbemand tankstation. Goede ruimtelijke onderbouwing. Verkeersaantrekkende...
Datum uitspraak: 13-8-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft bij de voorbereiding van de bouwvergunning niet onderzocht of artikel 52 Woningwet van toepassing is. Nu verweerder ter zitting heeft aangegeven het niet onaannemelijk...
Datum uitspraak: 8-5-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Voor het realiseren van het bouwplan is geen milieuvergunning vereist, omdat het bedrijf valt binnen de voorwaarden van het Besluit landbouw milieubeheer. Voorts is de noodzakelijkheid...
Datum uitspraak: 29-3-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De voorzieningenrechter is van oordeel dat verweerder zich op het standpunt heeft kunnen stellen dat onverwijlde inwerkingtreding van van de omgevingsvergunning in dit geval nodig was....
Datum uitspraak: 12-12-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee windturbines aan de rand van de Nauernasche polder, langs het Noordzeekanaal. Op deze locatie staan op dit moment al twee windturbines. De...
Datum uitspraak: 23-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

milieudelicten; Wet op de economische delicten, Wet milieubeheer, Besluit emissie-eisen tookinstallaties milieubeheer A. Meerdere delicten. Verdachte heeft er niet voor gezorgd dat de...
Datum uitspraak: 23-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

milieudelicten; Wet op de economische delicten, Wet milieubeheer, Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Meerdere delicten. Verdachte heeft nagelaten melding te doen van werkzaamheden...
Datum uitspraak: 9-3-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Weigering vrijstelling ex artikel 19 WRO en bouwvergunning voor de verbouwing van een bedrijfsunit en de verkoop van consumentenvuurwerk. Het bouwplan voldoet aan de voorwaarden van de...
Datum uitspraak: 16-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Geen causaal verband tussen de gestelde schade en het niet tijdig beslissen op de aanvraag.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature