Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

43 Rechterlijke Uitspraken

43 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord kinderbijslag gedaan door Rechtbank Haarlem.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 17-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

artikel 52 AWR
Datum uitspraak: 21-6-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoekers WWB-uitkering is gedurende vier maanden verlaagd met 50%, omdat verzoeker werk heeft geweigerd. Verzoeker stelt - gelet op internationale verdragen - dat er een absoluut recht...
Datum uitspraak: 5-6-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is, anders dan de vrouw, van oordeel dat, gelet op ieders draagkrachtruimte en rekening houdende met de mate waarin de man omgang heeft met de kinderen van partijen, een...
Datum uitspraak: 2-9-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. Eiser heeft recht op de persoonsgebonden aftrek ter zake van uitgaven voor het levensonderhoud van kinderen, naast de ontvangen pleegzorgvergoeding.
Datum uitspraak: 26-2-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Op grond van artikel 1:401 lid 5 kan een overeenkomst betreffende levensonderhoud worden gewijzigd of ingetrokken, indien zij is aangegaan met grove miskenning van de wettelijke...
Datum uitspraak: 29-4-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

echtscheiding / verdeling / afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden iedere gemeenschap van goederen uitgesloten en verrekenbeding van onverteerde inkomsten overeengekomen. Naast de...
Datum uitspraak: 20-5-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

alimentatie/tegenspraak, verzocht wordt kinderbijdrage voor [naam kind 3] en [naam kind 4] een bedrag van € 78 per maand per kind (hierna ook: kinderbijdrage) dient te voldoen met...
Datum uitspraak: 30-3-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft onderzoek gedaan naar de woonsituatie van eiseres. Hij heeft geconcludeerd dat zij een gezamenlijke huishouding voert met A. Verweerder heeft dit standpunt herhaald in...
Datum uitspraak: 10-2-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank overweegt dat uit de stukken en het verhandelde ter zitting blijkt dat de man de kosten verbonden aan de naschoolse opvang, de ouderbijdrage, kost en inwoning, ziektekosten,...
Datum uitspraak: 28-7-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Indien kinderen uit huis zijn geplaatst dient de verzorgende ouder aan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) een ouderbijdrage te betalen in het kader van de Wet op de...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature