Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

12 Rechterlijke Uitspraken

12 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bedrijfsopvolging gedaan door Rechtbank Haarlem.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 12-3-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De vergoeding voor de afkoop van de pachtovereenkomst behoort geheel tot de stakingswinst van eiser. Hoewel de pachter behoort tot de familiekring is de pachtersvoordeelresolutie van 4...
Datum uitspraak: 7-12-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Eisers verkrijgen certifictaten inn een BV. de BV exploiteert een bungalowpark.De vraag is of deze activiteiten als ondernemingsactiviteiten of beleggingsactiviteiten zijn aan te merken...
Datum uitspraak: 7-10-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aansluitingsverschil reserve assurantie eigen risico dient bij eiseres te worden belast.
Datum uitspraak: 2-7-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Omzetbelasting. Niet aannemelijk is geworden dat eiseres de kosten ter zake waarvan zij de voorbelasting in aftrek heeft gebracht, in haar hoedanigheid van ondernemer en in het kader van...
Datum uitspraak: 20-4-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Iw. Voorwaardelijke kwijtschelding aanslag schenkingsrecht. Moment van staking van de onderneming
Datum uitspraak: 22-11-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De BV drijft wat betreft de onroerend-goedactiviteiten geen onderneming zodat op dit deel van het door eisers verkregen ondernemingsvermogen de bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet van...
Datum uitspraak: 5-8-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Successierecht. Bedrijfsopvolgingsregeling. De latent verschuldigde inkomstenbelasting dient evenredig aan het in artikel 35c Sw bedoelde voorwaardelijk onbelaste conserverende deel en...
Datum uitspraak: 3-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. Inbreng grond van onderneming in cv waarin eiser en zijn echtgenote beherend vennoot en zijn vier minderjarige kinderen commanditair vennoot zijn. Bij verkoop wordt...
Datum uitspraak: 14-12-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Waarde van panden die tot de nalatenschap behoren. De rechtbank stelt de waarde in goede justitie vast omdat geen van de partijen de door hen verdedigde waarde aannemelijk heeft gemaakt....
Datum uitspraak: 30-7-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Beƫindiging arbeidsovereenkomst directeur van een besloten vennootschap. Kennelijk onredelijk ontslag. Schadevergoeding. Kantonrechtersformule kan niet als basis of maatstaf dienen voor...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature