Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

28 Rechterlijke Uitspraken

28 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden auteursrechtelijke en bescherming gedaan door Rechtbank Haarlem.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 14-3-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De vier levensgezellen van erflater vormen samen een VOF ter exploitatie van de door erflater vervaardigde kunstwerken. In geschil is of erflater deze kunstwerken voor een te lage prijs...
Datum uitspraak: 7-3-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Tussenvonnis in een geschil tussen een automatiseringsbedrijf en een (ex-)werknemer. Deze werknemer was gedurende zijn dienstverband vennoot van een vof, door hemzelf aangeduid als...
Datum uitspraak: 31-8-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De voorzieningenrechter wijst een verzoek ex artikel 1019e Rv af omdat slechts sprake is van de vrees van verzoekster voor mogelijk tot inbreuk leidend handelen. Van daadwerkelijke...
Datum uitspraak: 8-10-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

NON CONCURRENTIEBEDING, AUTEURSRECHT, GESCHRIFTENBESCHERMING, SLAAFSE NABOOTSING, PROFITEREN VAN ANDERMANS WANPRESTATIE, ONRECHTMATIGE DAAD IN GROEPSVERBAND De gedaagden sub 1 tot en met...
Datum uitspraak: 16-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Inbreuk op het auteursrecht op de lamp van eisers. De totaalindrukken van de lamp van eisers en de lamp van gedaagden verschillen te weinig (of zelfs niet) voor het oordeel...
Datum uitspraak: 13-8-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Omdat Nike pas zo laat het door haar van gedaagde sub 1 ontvangen overschrijvingsformulier domeinnaam aan de SIDN heeft opgestuurd, waardoor in strijd met de schikkingsovereenkomst het...
Datum uitspraak: 9-11-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vordering tot afgifte van een beweerdelijke kopie van een poppenhuis afgewezen wegens het ontbreken van spoedeisend belang nu de beweerdelijke kopie reeds is afgegeven aan de raadsman...
Datum uitspraak: 22-10-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Geschil betreft het in het verkeer brengen van dvd's van een Bollywoodfilm
Datum uitspraak: 7-7-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Intellectuele eigendom. Eiser vordert vergoeding van schade die hij heeft geleden doordat gedaagde zonder zijn toestemming een door eiser gemaakt portret openbaar heeft gemaakt op haar...
Datum uitspraak: 9-2-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Spots op internetforum die verwijzen naar auteursrechtelijk beschermde werken vormen geen openbaarmaking in de zin van de Auteurswet. Het faciliteren van downloaden is in het onderhavige...