Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

17 Rechterlijke Uitspraken

17 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsongeval gedaan door Rechtbank Haarlem.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 20-7-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ongeschiktheidsontslag op grond van artikel 94, eerste lid, sub g, Barp. Het ontslag kan de rechterlijke toets doorstaan.
Datum uitspraak: 29-1-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen heeft de werkgever meegedeeld dat de loondoorbetalingsverplichting jegens haar arbeidsongeschikte werknemer met (ten hoogste) 52 weken...
Datum uitspraak: 31-5-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met werknemer die na arbeidsongeval de eigen functie om medische redenen niet meer kan uitoefenen. Volgens arbeidsdeskundig onderzoek...
Datum uitspraak: 6-2-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bedrijfsongeval. Eiser, op wie de WSNP van toepassing is verklaard, vordert schadevergoeding. Volgens gedaagde is de vordering verjaard. Stuiting van de verjaring door middel van een...
Datum uitspraak: 28-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsrecht. Artikel 7.658 BW . Werkneemster gaat bij het met een lift uit een zwembad tillen van een patiënt door haar rug. Wegens het ontbreken van een overtuigend medisch dossier...
Datum uitspraak: 9-1-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsongeval van een illegaal in Nederland verblijvende werknemer. Eiser vordert, na een val door een lichtkoepel van een dak waarbij hij een heupfractuur heeft opgelopen, in kort...
Datum uitspraak: 2-2-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsongeval. Eiser, chauffeur van een diepvriesvrachtwagen, glijdt uit op de laadvloer van de vrachtwagen bij het naar binnen trekken van pallets met bloedplasma. Eiser vordert...
Datum uitspraak: 28-5-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kennelijk onredelijk ontslag. Samenloop met schadevergoeding op grond van artikel 7:658 BW . Werknemer meent dat werkgever tijdens dienstverband zich onvoldoende heeft ingespannen om...
Datum uitspraak: 30-11-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aansprakelijkheid gemeente; Grote brand op schip dat in verband met werkzaamheden enkele maanden in de haven is afgemeerd. Ten gevolge van de brand wordt een nabijgelegen industriegebied...
Datum uitspraak: 28-4-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 lid 4 BW van een manege jegens een vrijwilligster die bij een testrit op een nieuw paard in de buitenbak ten val is gekomen met ernstig...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature