Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

34 Rechterlijke Uitspraken

34 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsconflict gedaan door Rechtbank Haarlem.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 9-6-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Na intrekking eerder ontbindingsverzoek doet werkgever te weinig moeite om verstoorde arbeidsrelatie te herstellen, ondanks voorstellen daartoe van werknemer. Nu verzoekt werknemer...
Datum uitspraak: 7-2-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Werkneemster vordert loon over de periode van arbeidsongeschiktheid. De door de werkneemster overgelegde verklaring geeft in het geheel geen inzicht in de vraag op welke wijze het UWV...
Datum uitspraak: 7-3-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Tussenvonnis in een geschil tussen een automatiseringsbedrijf en een (ex-)werknemer. Deze werknemer was gedurende zijn dienstverband vennoot van een vof, door hemzelf aangeduid als...
Datum uitspraak: 15-11-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsrecht. Nadat werknemer ontbinding van de arbeidsovereenkomst had verzocht en gekregen, mede op grond van een gestelde, door het werk veroorzaakte beroepsziekte (burn out), wordt...
Datum uitspraak: 10-10-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Eiseres vordert schadevergoeding in verband met onrechtmatig handelen door haar werkgever, de Staat, zowel bij haar aanstelling, als tijdens het dienstverband en na afloop daarvan....
Datum uitspraak: 28-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst door werkneemster. Werkneemster keert na een jaar onbetaald verlof terug op het werk. Inmiddels zijn haar werkzaamheden verdeeld over...
Datum uitspraak: 25-2-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft terecht aan eiser een disciplinair ontslag verleend, omdat eiser meermalen niet is ingegaan op verweerders sommatie om zijn werkzaamheden na herstelmelding te hervatten....
Datum uitspraak: 22-11-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Concurrentiebeding. Werking van het beding na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Doel van het beding. Het staat de werknemer in beginsel vrij een langere opzegtermijn dan de...
Datum uitspraak: 5-8-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Arbeidszaak. Loonvordering. Eiser heeft zich ziek gemeld na conflict met een collega. Gedaagde heeft de loonbetaling stopgezet wegens niet meewerken van eiser aan re-integratie. Eiser...
Datum uitspraak: 27-8-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontbinding arbeidsovereenkomst afgewezen. Reflexwerking opzegverbod bij ziekte. Werkgever heeft tijdens ziekte herhaaldelijk voorgesteld het dienstverband te beëindigen, terwijl de...