Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

34 Rechterlijke Uitspraken

34 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsconflict gedaan door Rechtbank Haarlem.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 25-2-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft terecht aan eiser een disciplinair ontslag verleend, omdat eiser meermalen niet is ingegaan op verweerders sommatie om zijn werkzaamheden na herstelmelding te hervatten....
Datum uitspraak: 21-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsgeschil. Filiaalchef AH handelt in strijd met de voor hem geldende regels wat betreft (loon)administratie, kasbescheiden en onkostendeclaraties. Ontslag op staande voet door...
Datum uitspraak: 10-11-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. Door eiser ontvangen schadevergoeding vindt zijn grond niet in de arbeidsovereenkomst en strekt ter verbetering van eer en goede naam van eiser. Schadevergoeding...
Datum uitspraak: 2-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Werkgever verzoekt ontbinding omdat werknemer (loodgieter) niet naar behoren zou functioneren. Kern van de zaak bleek te zijn dat werknemer bij de arbeidsinspectie melding had gedaan van...
Datum uitspraak: 26-7-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Na de Nieuwjaarsbrand in cafe De Hemel in 2001 heeft de toenmalige burgemeester van de gemeente Edam-Volendam de brandpreventieambtenaar van de gemeente publiekelijk...
Datum uitspraak: 18-5-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

RSI-zaak. Schadevergoeding. Stelplicht en bewijslast. Deskundigenberichten geven onvoldoende steun aan de stelling van eiseres dat (a) zij aan RSI lijdt en (b) deze klachten zijn...
Datum uitspraak: 26-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Arbeidszaak. Loonvordering. Bodemprocedure na geweigerde voorlopige voorziening. Eiseres vordert niet betaald loon tijdens ziekte. Het aanhangig maken van een bodemprocedure is geen...
Datum uitspraak: 19-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Verzoek werknemer, nadat`werkgever haar eerdere verzoek had ingetrokken. Het toetsingskader aan de hand waarvan de hoogte van een door werkgever...
Datum uitspraak: 28-9-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Onregelmatig gegeven ontslag op staande voet aan advocaat-stagiaire. Geen ondubbelzinnige mededeling van dringende reden. De twee medegedeelde ontslagredenen (werkweigeren en weigeren...
Datum uitspraak: 25-4-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ontslag op staande voet nietig geoordeeld. Werkgever is er ten onrechte vanuit gegaan dat sprake was van werkweigering. Er bestond een arbeidsconflict en er was geen verhindering door...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature