Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

34 Rechterlijke Uitspraken

34 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsconflict gedaan door Rechtbank Haarlem.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 25-2-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft terecht aan eiser een disciplinair ontslag verleend, omdat eiser meermalen niet is ingegaan op verweerders sommatie om zijn werkzaamheden na herstelmelding te hervatten....
Datum uitspraak: 21-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsgeschil. Filiaalchef AH handelt in strijd met de voor hem geldende regels wat betreft (loon)administratie, kasbescheiden en onkostendeclaraties. Ontslag op staande voet door...
Datum uitspraak: 10-11-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. Door eiser ontvangen schadevergoeding vindt zijn grond niet in de arbeidsovereenkomst en strekt ter verbetering van eer en goede naam van eiser. Schadevergoeding...
Datum uitspraak: 2-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Werkgever verzoekt ontbinding omdat werknemer (loodgieter) niet naar behoren zou functioneren. Kern van de zaak bleek te zijn dat werknemer bij de arbeidsinspectie melding had gedaan van...
Datum uitspraak: 26-7-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Na de Nieuwjaarsbrand in cafe De Hemel in 2001 heeft de toenmalige burgemeester van de gemeente Edam-Volendam de brandpreventieambtenaar van de gemeente publiekelijk...
Datum uitspraak: 18-5-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

RSI-zaak. Schadevergoeding. Stelplicht en bewijslast. Deskundigenberichten geven onvoldoende steun aan de stelling van eiseres dat (a) zij aan RSI lijdt en (b) deze klachten zijn...
Datum uitspraak: 26-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Arbeidszaak. Loonvordering. Bodemprocedure na geweigerde voorlopige voorziening. Eiseres vordert niet betaald loon tijdens ziekte. Het aanhangig maken van een bodemprocedure is geen...
Datum uitspraak: 19-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Verzoek werknemer, nadat`werkgever haar eerdere verzoek had ingetrokken. Het toetsingskader aan de hand waarvan de hoogte van een door werkgever...
Datum uitspraak: 28-9-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Onregelmatig gegeven ontslag op staande voet aan advocaat-stagiaire. Geen ondubbelzinnige mededeling van dringende reden. De twee medegedeelde ontslagredenen (werkweigeren en weigeren...
Datum uitspraak: 25-4-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ontslag op staande voet nietig geoordeeld. Werkgever is er ten onrechte vanuit gegaan dat sprake was van werkweigering. Er bestond een arbeidsconflict en er was geen verhindering door...