Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

18 Rechterlijke Uitspraken

18 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord aanbesteder gedaan door Rechtbank Haarlem.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 5-12-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

In het selectiedocument stelt de Provincie onder meer dat een gegadigde zich adequaat tegen aansprakelijkheid dient te verzekeren en dat voor de onderhavige opdracht het verzekerd bedrag...
Datum uitspraak: 2-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aanbesteding. Beoordeling inschrijving. Economsich meest voordelige aanbieding. Kwaliteit als enige gunningscriterium. Het gaat er in het licht van het gunningscriterium van de hoogste...
Datum uitspraak: 31-1-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De provincie vermeldt in haar brief aan de inschrijvers op werk X als onderwerp: “voornemen tot gunning” en schrijft hierin voorts: “Het werk zal onder opschortende voorwaarde...
Datum uitspraak: 12-7-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Onderhandelingen afgebroken in strijd met overeenkomst; wanprestatie; aansprakelijkheid afbrekende partij voor gemaakte kosten; kansaansprakelijkheid voor positief contractsbelang;...
Datum uitspraak: 2-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aanbesteding. Economisch meest voordelige aanbieding. Kwaliteit als enige gunningscriterium. Het aanbestedingsrecht verzet zich niet tegen een gunningscriterium waarbij alleen...
Datum uitspraak: 2-7-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aanbesteding. Inschrijver biedt voor een bepaald onderdeel van de opdracht welbewust een nulprijs. Gemeente legt de inschrijving terzijde omdat voor dat onderdeel geen prijs zou zijn...
Datum uitspraak: 17-11-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Totstandkoming aannemingsovereenkomst? Afgebroken onderhandelingen. Negatief contractsbelang komt in beginsel voor vergoeding in aanmerking. Opgevoerde kosten hebben hun waarde behouden...
Datum uitspraak: 31-3-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aanbesteding van werkzaamheden aan rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het Hoogheemraadschap heeft de inschrijving van eiseres terecht terzijde gelegd. Processen-verbaal van oplevering...
Datum uitspraak: 22-7-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bewijsstukken abusievelijk niet ingediend. Bestek op dat onderdeel niet erg duidelijk. Aanbestedende dienst heeft inschrijver terecht op de voet van art. 2.14.4 ARW gelegenheid geboden...
Datum uitspraak: 22-4-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aanbesteding. Gunningscriterium laagste prijs. Toetsing van verrekenprijzen.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature