Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

14 Rechterlijke Uitspraken

14 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord milieuvergunning gedaan door Rechtbank Groningen.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 15-6-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De voorzieningenrechter ziet aanleiding om een eerder getroffen voorlopige voorziening op te heffen.
Datum uitspraak: 20-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Eisers hebben in 1997 een bouwvergunning aangevraagd voor de bouw van een varkenshouderij in Uithuizen. Bij besluit van 4 maart 2011 is deze aanvraag geweigerd vanwege strijd met...
Datum uitspraak: 12-2-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Tijdelijke bouwvergunning en tijdelijke ontheffing op grond van artikel 3.22, eerste lid, van de Wro voor het oprichten van 1.453 woonunits voor de huisvesting van 1.200 werknemers op...
Datum uitspraak: 17-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Intrekking van de verleende reguliere bouwvergunning voor het oprichten van een loods. Uitleg van de planvoorschriften. Calamiteit en bewijslastverdedling in het licht van het...
Datum uitspraak: 6-9-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Op grond van de hiervoor weergegeven bepalingen en mede gelet op hetgeen ter zake namens eiseres is gesteld, is de rechtbank, in navolging van de jurisprudentie van de rechtbank Den...
Datum uitspraak: 10-5-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Betaling leges kan niet worden afgedwongen door middel van dagvaardingsprocedure. De gemeente vordert in conventie van gedaagde betaling van de leges voor een aan gedaagde verleende...
Datum uitspraak: 18-10-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vrijstelling ex artikel 17 WRO ten behoeve van een baggerdepot. Het beroep wordt ongegrond verklaard omdat de tijdelijkheid voldoende vaststaat. De ABRS oordeelde eerder in deze zaak dat...
Datum uitspraak: 17-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Uitleg gebruikovergangsrecht naar aanleiding van een calamiteit. Verweerder heeft onvoldoende onderbouwd dat er sprake is van een intensivering van het afwijkende gebruik voor wat...
Datum uitspraak: 16-3-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Hoewel verzoeker willens en wetens zonder vergunning bouwde oordeelt de voorzieningenrechter dat, nu verweerder pas op het allerlaatste moment een bouwstop en een last onder dwangsom...
Datum uitspraak: 23-3-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing van het verzoek om opheffing van de eerder getroffen voorlopige voorziening. Schorsing van de verleende tijdelijke vrijstelling en bouwvergunning voor het oprichten van voor...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature