Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

11 Rechterlijke Uitspraken

11 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden disciplinair en ontslag gedaan door Rechtbank Groningen.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 8-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank overweegt dat niet is komen vast te staan dat eiser zich aan plichtsverzuim in de zin van artikel 80, eerste lid van het ARAR heeft schuldig gemaakt, zodat verweerder niet...
Datum uitspraak: 25-4-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoeker is onder invloed van alcohol aan het werk. Sprake van plichtsverzuim op grond waarvan verweerder in redelijkheid tot ontslag heeft kunnen overgaan. Grote zorgvuldigheid bij...
Datum uitspraak: 4-10-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoeker heeft een aantal hulpmiddelen ontwikkeld, die hij op het automatiseringssysteem van verweerder heeft aangebracht. Verweerder heeft verzoeker de dienstopdracht gegeven om alle...
Datum uitspraak: 21-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Oplegging voorwaardelijk ontslag. Vraag of plichtsverzuim (volledig) aan eiser valt toe te rekenen. Vraag of het strafontslag evenredig is met het door eiser vertoonde plichtsverzuim....
Datum uitspraak: 11-2-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Voorwaardelijk ontslag en overplaatsing. Vraag of eiser heeft geslapen tijdens een nachtdienst. De rechtbank oordeelt dat niet vaststaat dat eiser niet heeft geslapen en dat getuige1...
Datum uitspraak: 10-10-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ontslag wegens plichtsverzuim (ex 80,1 ARAR). Eiser, werkzaam bij een PI, heeft privé een ontmoeting gehad met de vriendin van een gedetineerde die verblijft in de PI waar eiser werkt....
Datum uitspraak: 6-7-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering tot betaling van loon van werknemer na ontslag op staande voet in kort geding afgewezen. Onder meer beoordeling onverwijldheid ontslag.
Datum uitspraak: 10-6-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering van werknemer tot wedertewerkstelling in de oorspronkelijke functie, nadat hij wegens plichtsverzuim was gedegradeerd, in kort geding afgewezen.
Datum uitspraak: 1-3-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Werknemer is op staande voet ontslagen nadat uit een door de werkgever afgenomen blaastest (opnieuw) van een positief alcoholpromillage is gebleken. Kantonrechter is van oordeel dat geen...
Datum uitspraak: 3-3-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ontslag op staande voet. Blaasstest in verband met vermeend alcoholgebruik. Zie ook LJN BL6640 .

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature