Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

96 Rechterlijke Uitspraken

96 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bouwvergunning gedaan door Rechtbank Groningen.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 4-4-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vraag of de uniforme openbare voorbereidingsprocedure is gevolgd. De rechtbank komt tot het oordeel dat de facto de procedure niet is gevolgd.
Datum uitspraak: 27-4-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verlening bouwvergunning. Publicatie van de aanvraag van de bouwvergunning bevat een drukfout ten aanzien van de naam van de aanvrager en de aanduiding van het betreffende perceel. Vraag...
Datum uitspraak: 27-9-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek tot uitbreiding van een woonwagenkamp. Verzoek tot wijziging bestemmingsplan en tot het nemen van een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 21 WRO. Het college...
Datum uitspraak: 12-1-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Van rechtswege verleende bouwvergunning. Geen bevoegdheid meer van het bestuursorgaan om op de aanvraag te beslissen. Reformatio in peius.
Datum uitspraak: 12-1-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verlening van bouwvergunning voor het oprichten van een windturbine. Geen strijd met de redelijke eisen van welstand. Geen strijdigheid met artikel 2.5.2. van de Bouwverordening.
Datum uitspraak: 18-10-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Beroep tegen een van rechtswege verleende bouwvergunning is gegrond verklaard omdat B&W het bezwaarschrift ten onrechte ontvankelijk hebben geacht. Toenmalig bezwaarmaker heeft naar het...
Datum uitspraak: 28-2-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verweerder verleende een bouwvergunning zonder vrijstelling ex artikel 19, tweede lid, Wro , terwijl die vrijstelling wel vereist is. De voorzieningenrechter schorst daarop (zonder het...
Datum uitspraak: 11-3-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Betreft voorgenomen woningbouw in De Zuidlanden, plandeel Techum, te Leeuwarden. Het opgestelde MER is verbonden aan een ontwerp-bestemmingsplan. Het beoogde nieuwe bestemmingsplan zou...
Datum uitspraak: 26-5-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verlening bouwvergunning onder vrijstelling artikel 19, derde lid, WRO voor het bouwen van een garage. Verzoek om schorsing wordt door de voorzieningenrechter afgewezen.
Datum uitspraak: 15-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bouwovergangsrecht in verband met wijziging Wro en Woningwet. De voorzieningenrechter overweegt dat in de toelichting van artikel 46, derde lid, van de Woningwet vermeld staat dat het...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature