Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

15 Rechterlijke Uitspraken

15 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsconflict gedaan door Rechtbank Groningen.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 15-2-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Schending verplichting tot goed werkgeverschap. Daarmee doet zich een situatie voor waarop artikel 7:653 lid 3 BW doelt, ook al komt uiteindelijk het initiatief tot be ëindiging van de...
Datum uitspraak: 14-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering van de vroegere werknemer tot uitbetaling van vakantie- en ATVdagen afgewezen op grond van bij de werkgever opgewekt vertrouwen.
Datum uitspraak: 18-6-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Stopzetting van de bezoldiging in verband met weigering werkhervatting. Toewijzen van de gevraagde voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter overweegt dat door verweerder in het...
Datum uitspraak: 30-6-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Uitleg artikel 20 Horeca CAO
Datum uitspraak: 17-10-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

ontbinding arbeidsovereenkomst op verzoek werknemer, geen vergoeding, risicosfeer werknemer
Datum uitspraak: 27-10-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

ontbindingsverzoek afgewezen, functie werknemer vervallen; werkgever verwijt werknemer ten onrechte onvoldoende medewerking bij het aanvaarden van een passende functie, aangezien...
Datum uitspraak: 22-11-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

status UWV-beslissing, reïntegratieverplichting werkgever
Datum uitspraak: 25-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ondernemersvrijheid. Beleid en exploitatie. Mediation geen resultaat. Ontbinding zonder vergoeding.
Datum uitspraak: 11-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Opmerking(en): bewuste ontslagname? onderzoeksplicht werkgever; zie ook 543896 VV EXPL 12-21
Datum uitspraak: 21-2-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Grondslag pensioenopbouw tijdens pre-VUT.