Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

25 Rechterlijke Uitspraken

25 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord beeldmerk gedaan door Rechtbank Gelderland.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 27-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

IE-zaak. Artikel 5 Handelsnaamwet . Domeinnaam. Datum van oprichting. Artikel 2.20 BVIE . Merkenrecht.
Datum uitspraak: 9-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Beëindiging franchise-overeenkomst, gevolgen van de beëindiging. Handelsnaamrecht; merkenrecht. Gebruik van het beeldmerk van franchisegever door franchisenemer na de beëindiging is,...
Datum uitspraak: 12-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. IE-zaak. Art. 5a Hnw. Vraag of gebruik handelsnaam door Holding/B.V. rechtmatig is nu gedaagde een deel van die handelsnaam als woord-/beeldmerk heeft gedeponeerd. Gedaagde...
Datum uitspraak: 9-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Beëindiging huurovereenkomst bedrijfsruimte. Dringend eigen gebruik als bedoeld in art. 7:296 lid 1 aanhef en onder b BW voldoende aannemelijk. Afwijzing gevorderde uitvoerbaar bij...
Datum uitspraak: 4-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Handelsnaam. Overgang van handelsnaam door overdracht winkels. Toestemming aan een ander tot het voeren van handelsnaam die gedeeltelijk overeenstemt met eigen merk, staat aan...
Datum uitspraak: 14-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Franchise in de uitvaartbranche. Non-concurrentiebeding. Geheimhoudingsbeding. Beding met betrekking tot gebruik (handels)naam en beeldmerk. Onrechtmatige daad voormalig franchisenemer...
Datum uitspraak: 3-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Rechtbank draagt eiseres op te bewijzen dat bestuurders vennootschap de mogelijkheid van verhaal voor openstaande facturen hebben gefrustreerd.
Datum uitspraak: 15-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Veroordeling van gedaagden sub 1 en 2 ter zake van het onrechtmatig gebruik maken van de naam en het beeldmerk van eiseres. Veroordeling t.a.v. gedaagde sub 1 uitvoerbaar bij lijfsdwang.
Datum uitspraak: 28-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. IER. Inbreuk op auteursrecht op een computerprogramma? Art. 10 lid 1, sub 12, Aw. Eigen, oorspronkelijk karakter. Niet zonder meer aannemelijk dat eiser maker was. Gebruik...
Datum uitspraak: 1-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

IE; auteursrecht; merkrecht. Rechtbank wijst de door de auteur gevorderde ontbinding van de auteurscontracten toe vanwege ernstige tekortkomingen in de nakoming ervan door de uitgever...