Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

13 Rechterlijke Uitspraken

13 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden auteursrechtelijke en bescherming gedaan door Rechtbank Gelderland.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 20-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Licentieovereenkomst tot het vertonen van eredivisiewedstrijden in een café. Gedaagden (café/vennoten) plegen inbreuk op de auteursrechten van eiseressen (eredivisieclubs) door de...
Datum uitspraak: 3-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Geschil over de vraag of er auteursrecht rust op de artikelen (huldeschilden, bierviltjes/onderzetters, ik of jij-dobbelstenen en desk signs) die eiseres als leveranciers verkoopt aan...
Datum uitspraak: 8-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

In de strafrechtelijke onderzoeken “Passage” en “Vandros” zijn getuigenverklaringen afgelegd door onder meer [getuige 1], zijn zussen en ex-vriendin. Deze verklaringen waren niet...
Datum uitspraak: 24-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Vordering staken inbreuk auteursrechten van architect jegens onderaannemer. Aannemer heeft de aan de architect verschuldigde exploitatievergoeding onbetaald gelaten en is...
Datum uitspraak: 9-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. IE-zaak. Art. 10, lid 1 sub 9 Aw. Auteursrechtinbreuk op foto’s. Eigen oorspronkelijk karakter en stempel van de maker. Art. 2.20 lid 1 sub a BVIE. Inbreuk op Benelux...
Datum uitspraak: 28-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. IER. Inbreuk op auteursrecht op een computerprogramma? Art. 10 lid 1, sub 12, Aw. Eigen, oorspronkelijk karakter. Niet zonder meer aannemelijk dat eiser maker was. Gebruik...
Datum uitspraak: 1-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

IE; auteursrecht; merkrecht. Rechtbank wijst de door de auteur gevorderde ontbinding van de auteurscontracten toe vanwege ernstige tekortkomingen in de nakoming ervan door de uitgever...
Datum uitspraak: 6-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. IER; slaafse nabootsing; onrechtmatige daad. Lollydisplays van beide partijen zijn vrijwel identiek. Niet aannemelijk dat de displays waar de lolly’s worden ingestoken...
Datum uitspraak: 3-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

In essentie gaat de onderhavige zaak om de vraag of Retail Bouw ook na de aandelenoverdracht gerechtigd is gebleven om het door haar tot dan toe gebruikte logo te blijven gebruiken in...
Datum uitspraak: 17-1-2014
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Inbreuk op auteursrecht op meubels van Piet Hein Eek; de totaalindruk die de meubels van gedaagde maken is identiek aan de totaalindruk van de door [eiser] ontworpen meubels.