Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

29 Rechterlijke Uitspraken

29 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord erfgenamen gedaan door Rechtbank Dordrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 28-1-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

6:265 BW, 6:159 BW Gedeeltelijke ontbinding van overeenkomst tot verkoop (van activa van) een onderneming. Verkopende partij moest op grond van de koopovereenkomst een contract met derde...
Datum uitspraak: 5-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Erfrechtelijk geschil tussen twee zussen omtrent erfdeel van eiseres uit nalatenschap van vader en haar legitieme portie uit de nalatenschap van moeder. Erfgenamen van vader zijn zijn...
Datum uitspraak: 13-10-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Eiseres vordert betaling van een schuldbekentenis, ondertekend door erflaatster. Uit de producties die gedaagde heeft overgelegd , waarvan de inhoud onvoldoende door eiseres wordt...
Datum uitspraak: 21-11-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Beroepsfout notaris. Testament bevat niet de uiterste wil van erflater, nu het bepaalde in art. 4:82 BW daarin ontbreekt (en legitimaire vorderingen dus opeisbaar zijn). Schade wordt...
Datum uitspraak: 27-2-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vordering tot terugbetaling geldlening, ingesteld door erfgenaam. Gedaagde beroept zich met succes op verjaring, nadat deze twemaal is gestuit.
Datum uitspraak: 26-1-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Eiser stelt als executeur testamentair vorderingen in tegen gedaagde (zijn broer). Het gaat kort gezegd om het volgende: Eiser verwijt gedaagde dat hij als bestuurder zijn taak...
Datum uitspraak: 8-8-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Eisers niet-ontvankelijk. Vordering valt onder de wet schuldsanering.
Datum uitspraak: 23-5-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verdeling gemeenschap. In Conventie: Vastgesteld wordt dat er geen afspraak m.b.t. een woning tussen de erven en één van hen tot stand is gekomen. Woning wordt wel aan de erfgenamen...
Datum uitspraak: 20-10-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verdeling nalatenschap. Gelet op de beperkte omvang van de nalatenschap stelt de rechtbank de verdeling zelf vast. In verdeling wordt rekening gehouden met de omstandigheid dat een deel...
Datum uitspraak: 13-6-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Erfgenaam vordert (wettelijke) erfdeel in nalatenschap van vader. Afwijzing vordering. Verzorgingsverplichting ten opzichte van tweede echtgenote prevaleert. Vordering tot opstelling van...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature