Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

19 Rechterlijke Uitspraken

19 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden disciplinair en ontslag gedaan door Rechtbank Dordrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 10-7-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Betrokken ambtenaar is geschorst in zijn ambt en de toegang tot de werkplek ontzegd. Naar aanleiding van nader onderzoek is hem strafontslag gegeven wegens het onjuist respectievelijk...
Datum uitspraak: 16-7-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Voorlopige voorziening. Ambtenarenzaak. Strafontslag wegens ernstig plichtsverzuim. De voorzieningenrechter stelt vast dat het strafontslag uitdrukkelijk niet is gebaseerd op het...
Datum uitspraak: 7-8-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Artikel 8:87 van de Awb , verzoek om wijziging van eerdere getroffen voorlopige voorziening. Ambtenarenzaak. Bij uitspraak van 10 juli 2007 heeft de voorzieningenrechter van deze...
Datum uitspraak: 7-8-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Voorlopige voorziening. Ambtenarenzaak. Strafontslag wegens ernstig plichtsverzuim gelegen in declaratiegedrag. De voorzieningenrechter is van oordeel dat verzoekers handelen met...
Datum uitspraak: 15-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ambtenarenzaak. Strafontslag medewerker AIVD wegens ernstig plichtsverzuim. De voorzieningenrechter heeft niet op basis van de beschikbare, deugdelijk vastgestelde gegevens de...
Datum uitspraak: 7-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter bestaat onvoldoende grond voor de conclusie dat verzoekster met de haar verweten gedragingen dusdanig in strijd met de eisen van...
Datum uitspraak: 29-5-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Wettelijk kader: 16:1 CAR-UWO Samenvatting: toegewezen verzoek om vovo bij disciplinair ontslag na strafrechtelijke voorlopige hechtenis; afwijzing verzoek ten aanzien van schorsing,...
Datum uitspraak: 3-2-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

wettelijk kader: 80, 81, lid1 onder l, 98, eerste lid, onder g, van het ARAR Samenvatting: disciplinair ontslag; geen onderzoek verwijtbaarheid en ziekmelding, omdraaien bewijslast;...
Datum uitspraak: 13-3-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Strafontslag. Keuze adviseurs. Tegenbewijslast Verzoeker is wegens ernstig plichtsverzuim disciplinair gestraft met onvoorwaardelijk strafontslag. Het staat verweerder in beginsel vrij...
Datum uitspraak: 6-11-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ambtenarenzaak / Plichtsverzuim / Strafontslag / Evenredigheid. De voorzieningenrechter acht het plichtsverzuim van verzoekster niet dermate ernstig dat dit de opgelegde maatregel van...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature