Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

128 Rechterlijke Uitspraken

128 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bouwvergunning gedaan door Rechtbank Dordrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 28-6-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoekers hebben verzocht om een voorlopige voorziening ten aanzien van een besluit tot weigering van bouwvergunningen, een besluit tot intrekking van een verleende bouwvergunning...
Datum uitspraak: 13-7-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verweerders besluit tot het al dan niet toepassen van de vrijstellingsprocedure als bedoeld in het tweede lid van artikel 19 van de WRO berust op een zogenoemde discretionaire...
Datum uitspraak: 24-8-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bouwvergunningsvrij bouwwerk in de zin van artikel 2, aanhef en onder b, van het BBLB (het bouwen van een op de grond staand bijgebouw van één bouwlaag of een op de grond staande...
Datum uitspraak: 28-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft vrijstelling op grond van art.19, tweede lid, van de WRO en een reguliere bouwvergunning verleend voor het oprichten van 29 seniorenappartementen. Het beroep is gegrond...
Datum uitspraak: 14-7-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Tijdelijke bouwvergunning op grond van artikel 45 van de Woningwet en tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 17 van de WRO voor loods verlopen. Handhavend optreden tegen die loods...
Datum uitspraak: 5-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Last onder dwangsom tot verwijdering van zonder bouwvergunning gebouwde stal. Verzoeker heeft de stal gebouwd voor zijn hobbymatig gehouden vee en staat op gronden bestemd voor...
Datum uitspraak: 12-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bouwvergunning en vrijstelling krachtens artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) Provinciale lijst met categorieën van gevallen als bedoeld in artikel 19 lid 2 WRO niet...
Datum uitspraak: 14-3-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Last onder dwangsom om paardenbak in tuin te verwijderen want geen bouwvergunning daarvoor. Het betreft een laag stenen met daarop zand; aan drie zijden van de grondlaag zijn schuttingen...
Datum uitspraak: 19-2-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Handhaving /Bouwrijp maken / bouwvergunning / strijdig gebruik. De voorzieningenrechter volgt verzoeker niet in zijn stelling dat voor de betrokken werkzaamheden een bouwvergunning is...
Datum uitspraak: 10-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bouwvergunning en ontheffing als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onderdeel c, van de Wro van een bestemmingsplan dat voor de inwerkingtreding van de Wro per 1 juli 2008 tot stand is...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature