Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

9 Rechterlijke Uitspraken

9 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsconflict gedaan door Rechtbank Den Haag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 7-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Samenvatting Tussen partijen is in geschil of tussen hen schriftelijk overeenstemming is bereikt over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De werknemer stelt zich op het...
Datum uitspraak: 5-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Artikel 23, derde lid, onder b, van de WIA . Er is, gelet op tussentijdse ziekmeldingen, geen sprake van een onderbreking van vier weken van de wachttijd van 104 weken voor de WIA....
Datum uitspraak: 21-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De bedenktermijn van artikel 7:670b BW vangt in deze zaak aan van af moment dat overeenstemming is bereikt over essentialia van de beëindiging. De kantonrechter oordeelt dat het moment...
Datum uitspraak: 22-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Het ontslag (op staande voet) is niet rechtsgeldig gegeven. De werkgever heeft gehandeld in strijd met artikel 7:671 BW , hetgeen de werkgever ernstig is aan te rekenen. De werknemer...
Datum uitspraak: 17-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Uit het stelsel van de wet volgt dat de wetgever met het toekennen van de bevoegdheid aan verweerder om een verblijfsvergunning in te trekken tevens heeft beoogd een besluit tot...
Datum uitspraak: 2-10-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

luchtvaartzaak. beroep op buitengewone omstandigheden (vliegveiligheidsprobleem) slaagt niet.
Datum uitspraak: 25-10-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Korting op verlof in verband met langdurige ziekte. Gelet op de uitspraak van de CRvB van 14 februari 2013 (nrs. 10/4632 AW 10/4672 AW en 11/4333 AW) is bij eiseres geen sprake van een...
Datum uitspraak: 5-6-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Aanvraag uitkering Wet WIA afgewezen omdat wachttijd niet is volgelopen. Deskundigenoordeel Uwv over geschiktheid werknemer tot verrichten eigen arbeid in kader van procedure bij de...
Datum uitspraak: 5-6-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

amtenarenrecht / SFB / verzoek om eervol ontslag / WW / verwijtbaar werkloos

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature