Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

25 Rechterlijke Uitspraken

25 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord milieuvergunning gedaan door Rechtbank Breda.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 13-4-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Woz Beroep gegrod. Er is sprake van bedrijfsmatige exploitatie van een stuk grond dat door een paardenfokkerij wordt gebruikt voor het trainen van paarden i.v.m. het fokprogramma. Op dit...
Datum uitspraak: 5-1-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende heeft nadat de heffingsambtenaar op 4 november 2009 uitspraken op bezwaar heeft gedaan, waarbij de waarde en aanslag zijn gehandhaafd, een mail naar de gemeente gestuurd...
Datum uitspraak: 4-4-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De naheffingsaanslag wordt vernietigd nu belanghebbende aannemelijk heeft gemaakt dat de onroerende zaak is geleverd meer dan twee jaar na eerste ingebruikneming conform de bestemming....
Datum uitspraak: 9-2-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aan belanghebbende, een varkenshouderij, wenst een voorziening te vormen uit hoofde van milieu-investeringen in het kader van de IPPC-richtlijn en AMvB-huisvesting. De rechtbank oordeelt...
Datum uitspraak: 11-5-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vervangingsreserve terecht gevormd; niet-overgelegd dagboek kan niet als basis dienen om zelfstandigenaftrek en zakelijke kilometers te onderbouwen Een vervangingsreserve ter zake van een...
Datum uitspraak: 23-2-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Intrekking van de aanvraag om ontheffing van de Verordening ruimte Noord-Brabant ten behoeve van de uitbreiding van een intensieve veehouderij. De aanvraag om intrekking was geschied...
Datum uitspraak: 15-3-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel dat verweerder op goede gronden het primaire besluit tot verlening van vrijstelling ex artikel 19, eerste lid, van de WRO en bouwvergunning aan Suiker Unie...
Datum uitspraak: 6-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsgeschil. Een door de werknemer gedaan verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt afgewezen, omdat niet voldoende aannemelijk is geworden dat niet (op termijn) zou...
Datum uitspraak: 13-4-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Een afvalverwerkingsbedrijf heeft zich schuldig gemaakt aan strafbare feiten in de milieusfeer. Het gaat om overtreding van milieuvoorschriften zoals het verwerken van meer...
Datum uitspraak: 29-4-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoek om schorsing van drie besluiten inzake de verlening van vrijstelling van het bestemmingsplan en bouwvergunning voor het realiseren van twee spoelwaterputten, het verlengen van...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature