Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

30 Rechterlijke Uitspraken

30 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord belastingrecht gedaan door Rechtbank Breda.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 9-3-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

geen samenvatting
Datum uitspraak: 29-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De tijdelijke tariefsverlaging voor de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% die is ingegaan op 15 juni 2011, hoeft niet te worden toegepast op leveringen vóór die datum. Naar het...
Datum uitspraak: 23-3-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Een van vier uitspraken (09/5650 t/m 09/5653) Formeel belastingrecht Het beroepschrift is binnen een week na het verstrijken van de beroepstermijn bij de rechtbank binnengekomen. De...
Datum uitspraak: 23-3-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Formeel belastingrecht De bezwaren van belanghebbende tegen de aanslag inkomstenbelasting en tegen de aan hem opgelegde vergrijpboete zijn bij de inspecteur binnengekomen op de achtste...
Datum uitspraak: 12-7-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Op grond van art. 67d AWR kan bij primitieve aanslag alleen dan een vergrijpboete worden opgelegd wanneer sprake is van opzet, waaronder begrepen voorwaardelijke opzet. In casu kan...
Datum uitspraak: 21-1-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting De rechtbank acht aannemelijk dat belanghebbende inkomsten heeft genoten uit (geld)wisseltransacties. Daaraan doet niet af dat belanghebbende terzake strafrechtelijk...
Datum uitspraak: 27-3-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Beroep tegen voorlopige aanslag ongegrond verklaard. Belanghebbende heeft een wel belang bij de voorlopige aanslag ook al is er een definitieve aanslag opgelegd naar nihil. De voorlopige...
Datum uitspraak: 29-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De tijdelijke tariefsverlaging voor de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% die is ingegaan op 15 juni 2011, hoeft niet te worden toegepast op leveringen vóór die datum. Naar het...
Datum uitspraak: 26-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende heeft beroep ingesteld tegen de beslissing van de inspecteur om niet langer aangiftebiljetten omzetbelasting aan haar uit te reiken. Deze beslissing kan naar het oordeel...
Datum uitspraak: 12-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belastingrecht, voorlopige voorziening Belanghebbende maakt niet aannemelijk dat sprake is van een zodanige spoedeisendheid dat het treffen van een voorlopige voorziening vereist is.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature