Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

15 Rechterlijke Uitspraken

15 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsconflict gedaan door Rechtbank Breda.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 26-10-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

geen samenvatting
Datum uitspraak: 14-3-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Datum uitspraak: 3-5-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Nu de echtgenoot over het onderhavige jaar geen inkomsten heeft genoten als gevolg van een arbeidsconflict met zijn werkgever heeft de echtgenote geen recht op een verhoging van de...
Datum uitspraak: 11-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst door werkneemster. Reeds eerder had de kantonrechter, op verzoek van de werkgever, de ontbinidng van de arbeidsovereenkomst uitgesproken...
Datum uitspraak: 6-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsgeschil. Een door de werknemer gedaan verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt afgewezen, omdat niet voldoende aannemelijk is geworden dat niet (op termijn) zou...
Datum uitspraak: 15-2-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verlenen van ontslag op andere gronden. Er is sprake van een impasse, omdat verweerder te kennen heeft gegeven zich niet langer in te willen zetten voor eiser. De ontstane impasse komt...
Datum uitspraak: 8-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Weigering ZW-uitkering wegens verwijtbare benadelingshandeling. De rechtbank is van oordeel dat sprake is van verminderde verwijtbaarheid. Eiseres had in de periode dat het dienstverband...
Datum uitspraak: 10-6-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Schorsing concurrentiebeding wegens onvoldoende belang bij handhaving.
Datum uitspraak: 29-3-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Loonvordering wegens situatieve arbeidsongeschiktheid. Toepassing criteria Mak/SGBO. Verwijtbaar handelen werkgever. Ook werknemer moet zich inspannen om oorzaken van situatieve...
Datum uitspraak: 18-5-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Werknemersverzoek ontbinding arbeidsovereenkomst. Verzoek toegewezen op grond van verstoring in de arbeidsrelatie, welke in de risicosfeer van de werkgever ligt en ter zake waarvan de...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature