Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

10 Rechterlijke Uitspraken

10 Wraking uitspraken gevonden gedaan door Rechtbank Assen.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 29-9-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Wrakingsverzoek afgewezen. Afwegingskader van de rechter.
Datum uitspraak: 27-12-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Wrakingsverzoek afgewezen. Gang van zaken tijdens mondelinge behandeling en omstandigheid dat pachtkamer wederpartij alsnog gelegenheid heeft gegeven conclusie van antwoord in te dienen...
Datum uitspraak: 23-9-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Wrakingsverzoek afgewezen. Uitspraken in eerdere procedures geen grond voor vrees voor ontbreken onpartijdigheid.
Datum uitspraak: 19-7-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Wrakingsverzoek afgewezen. Heroverweging van argumenten voor aanhouding van de strafzaak is niet aan de wrakingskamer. Niet gebleken van schijn van partijdigheid. De rechtbank heeft zich...
Datum uitspraak: 22-5-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Wrakingsverzoek afgewezen. Geen aanwijzingen voor partijdigheid. Geheel schriftelijk gevoerde procedure. Evenmin sprake van vooringenomenheid. Tussenvonnis geeft daartoe geen aanleiding.
Datum uitspraak: 23-2-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Wraking. Verzoeker niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzoek. Feiten en omstandigheden, die aanleiding vormen voor het verzoek tot wraking, reeds na ontvangst van de brief d.d. 22...
Datum uitspraak: 16-3-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoeker niet-ontvankelijk in zijn wrakingsverzoek. Zijn stellingen leveren geen wrakingsgrond op. Een volgend verzoek tot wraking van leden van de rechtbank op dezelfde grond(en) wordt...
Datum uitspraak: 16-3-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoeker niet-ontvankelijk in zijn wrakingsverzoek. Zijn stellingen leveren geen wrakingsgrond op. Een volgend verzoek tot wraking van leden van de rechtbank op dezelfde grond(en) wordt...
Datum uitspraak: 15-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Wrakingsverzoek afgewezen. Processuele beslissing waaruit geen partijdigheid of schijn van partijdigheid blijkt. Verplichte betaling boete voorafgaande aan behandeling beroep (art. 11...
Datum uitspraak: 27-3-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Wrakingsverzoek toegewezen. Ontvankelijkheid. Het indienen van een wrakingsverzoek valt te duiden als een afzonderlijke proceshandeling waarmee een duidelijk afgekaderde procedure in de...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature