Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

17 Rechterlijke Uitspraken

17 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord milieuvergunning gedaan door Rechtbank Assen.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 29-8-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bouwplan is in overeenstemming met het wijzigingsplan. Dit wijzigingsplan is in werking getreden, aangezien er geen verzoek om schorsing is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling (...
Datum uitspraak: 30-10-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder in redelijkheid in deze conclusie over de categorie-indeling volgens de Handreiking, geen reden hoeven zien voor het oordeel dat de...
Datum uitspraak: 3-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De voorzieningenrechter acht het voorstelbaar dat thans de bezwaarprocedure wordt benut om in onderling overleg een (derde) deskundige aan te wijzen ten einde tot een consensus te komen...
Datum uitspraak: 21-3-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De biomassavergistingsinstallatie kan niet aangemerkt worden als agrarisch bedijf als bedoeld in het bestemmingsplan Buitengebied Dalen. Het opwekken van energie kan niet worden gezien...
Datum uitspraak: 8-8-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Gevorderde verbodsactie op het laten plaatsvinden van de Champ Car races wordt afgewezen. Gedaagde handelt niet onrechtmatig jegens eisers door gebruik te maken van de...
Datum uitspraak: 23-6-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Met het voorgenomen dance-event wordt de grondslag van de milieuvergunning verlaten omdat daarbij muziek met het housespectrum ten gehore zal worden gebracht terwijl het akoestisch...
Datum uitspraak: 1-8-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Aanleg van een motorcrossparcours in strijd met het vigerende bestemmingsplan. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het dwangsombesluit rust op het bestuursorgaan niet de...
Datum uitspraak: 12-2-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft naar het oordeel van de rechtbank een zeker risico genomen met het opzetten en voortzetten van het samenwerkingsverband. De vraag die van belang is of verdachte...
Datum uitspraak: 10-2-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bedrijf dagvaardt een omwonende. Geen misbruik van bestuursrechtelijk rechtsbescherming gemaakt. Vordering schadevergoeding en verbod om nog bestuursrechtelijk rechtsmiddelen aan te...
Datum uitspraak: 21-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft verzoeker niet de in artikel 5.19, derde lid, van de Wabo genoemde gelegenheid geboden om binnen een te bepalen termijn alsnog de voorschriften verbonden aan de...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature