Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

21 Rechterlijke Uitspraken

21 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord erfgenamen gedaan door Rechtbank Assen.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 23-11-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

opheffing testamentair bewind; oud en nieuw recht.
Datum uitspraak: 16-5-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Art. 3:168 BW; gebruiksvergoeding; verzoekschrift of dagvaarding; handelskamer rechtbank niet bevoegd; De rechtbank is van oordeel dat een geschil tussen de deelgenoten over een...
Datum uitspraak: 17-11-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 8 december 1992 overwogen dat het wegnemen van geld uit een geldautomaat met een ontvreemde creditcard en daarbij behorende pincode kan worden...
Datum uitspraak: 19-3-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

In kort geding wordt verzocht om een eiswijziging, hoewel gedaagde niet is verschenen. Uit hetgeen gedaagde bij haar uitvoerig ‘verweerschrift’ heeft opgemerkt maakt de rechtbank op,...
Datum uitspraak: 23-8-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank houdt de vordering inzake een bevel tot boedelbeschrijving - hoewel aanhangig gemaakt met een onjuist inleidend processtuk en niet bij de kantonrechter - uit...
Datum uitspraak: 28-2-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verpachters (erfgenamen van de oorspronkelijk verpachter) vorderen ontbinding van de niet op schrift gestelde pachtovereenkomst wegens staking van het bedrijfsmatig gebruik door pachter....
Datum uitspraak: 14-9-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Uit de akte van aandelenoverdracht blijkt onvoldoende dat de daarin schuldig erkende koopsom op dit moment (onmiddellijk) kan worden teruggevorderd. Het uit kracht van deze akte gelegde...
Datum uitspraak: 4-2-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Erflater heeft vanaf 1988 tot zijn overlijden in 2003 samengewoond met zijn levenspartner, waarvan een aantal jaren op een door erflater gekocht landgoed in Tsjechië. Ten tijde van zijn...
Datum uitspraak: 26-6-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Uit artikel 4:142 Burgerlijk Wetboek (BW) volgt dat de kantonrechter bevoegd is op verzoek van een belanghebbende een vervangend executeur te benoemen, mits de erflater deze bevoegdheid...
Datum uitspraak: 25-7-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Onwettig kind vordert na gerechtelijke vaststelling van het vaderschap in 2005 haar deel in de nalatenschap van haar in 1982 overleden vader. In dit vonnis wordt het volgende beslist: 1....

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature