Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

10 Rechterlijke Uitspraken

10 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden disciplinair en ontslag gedaan door Rechtbank Assen.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 28-3-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

In deze uitspraak is de vraag aan de orde of verlening van terugwerkende kracht aan de hogere waardering van de functie, in dit geval tot 1 juni 2000, ook betekent dat de ambtenaar, die...
Datum uitspraak: 23-5-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ontslag op eigen verzoek van vrijwilliger bij de brandweer. De gespreksverslagen en de overige gedingstukken geven geen aanleiding om te oordelen dat het verzoek van eiser het gevolg is...
Datum uitspraak: 9-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Onvoorwaardelijk strafontslag van een leidinggevende, onder meer wegens onvoldoende controle op een juiste inroostering van zijn medewerkers door zijn roostermaker. Ook de rechtbank is...
Datum uitspraak: 9-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Onvoorwaardelijk strafontslag voor roostermaker. Naar het oordeel van de rechtbank is de in geding zijnde wijze van inroostering niet in overeenstemming met het in het roosterbeleid...
Datum uitspraak: 4-7-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

n het onderhavige geval kan worden gesproken van ernstig plichtsverzuim. Met name het in strijd met de waarheid opmaken van een proces-verbaal van openbare verkoping, het in strijd met...
Datum uitspraak: 18-2-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Er zijn door eiser deels fouten/slordigheden gemaakt/begaan. Dit levert naar het oordeel van de rechtbank plichtsverzuim op. Eiser erkent ook dat van enig plichtsverzuim sprake is...
Datum uitspraak: 28-10-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ontslagen beheerder van kinderboerderij, die zich kan verenigen met eervol ontslag, heeft recht op rehabilitatie door de werkgever. Daarnaast is een hogere financiele vergoeding...
Datum uitspraak: 22-11-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Een door de Centrale Raad van Beroep vernietigd ongeschiktheidsontslag staat op zich niet in de weg aan het nemen van een besluit tot ontslag op andere gronden. Ingevolge vaste...
Datum uitspraak: 28-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontslag op staande voet na handgemeen tussen werknemer en zijn werkleider. Werknemer doet primair beroep op nietigheid van het ontslag op staande voet. Subsidiair kennelijk onredelijk...
Datum uitspraak: 30-11-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ontslag wegens redenen van gewichtige aard, bestaande uit een blijvend verstoorde arbeidsrelatie. Ontslag als zodanig wordt in stand gelaten nu eiseres ook erkent dat er een verstoorde...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature