Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

74 Rechterlijke Uitspraken

74 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bouwvergunning gedaan door Rechtbank Assen.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 23-5-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Geen onbevoegd genomen besluit tot vrijstelling door het college van B&W. Aan de ruimtelijke onderbouwing kleeft een motiveringsgebrek, aangezien daarin niet wordt aangegeven hoe het...
Datum uitspraak: 22-8-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbendheid bij bouw van een antennemast. Vrees voor gezondheidsrisico's en stand van de wetenschap. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft verweerder bij de...
Datum uitspraak: 29-8-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bouwplan is in overeenstemming met het wijzigingsplan. Dit wijzigingsplan is in werking getreden, aangezien er geen verzoek om schorsing is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling (...
Datum uitspraak: 20-5-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verlenen van bouwvergunning onder vrijstelling, als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de WRO aan een woningstichting ten behoeve van de bouw van acht woningen. Onvoldoende...
Datum uitspraak: 9-10-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ingevolge de planvoorschriften dient onder woning te worden verstaan een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden. Naar het oordeel van de...
Datum uitspraak: 7-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoekster komt op tegen een reguliere bouwvergunning voor kamphuizen. De bouwvergunning is echter in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan. De aangevoerde gronden met...
Datum uitspraak: 30-10-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder in redelijkheid in deze conclusie over de categorie-indeling volgens de Handreiking, geen reden hoeven zien voor het oordeel dat de...
Datum uitspraak: 24-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Aan een instelling die een inrichting exploiteert voor jongeren met gedragsproblematiek is een preventieve last onder dwangsom opgelegd inhoudende dat verzoekster op straffe van een...
Datum uitspraak: 29-9-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verlenen van een reguliere bouwvergunning aan COA-Rijswijk-vastgoed voor het geheel oprichten van wooneenheden en een portiersloge op het perceel Witte Zandpad 1 te Aalden, met...
Datum uitspraak: 27-1-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De vraag die partijen verdeeld houdt is of de ingebruikname van het perceel als Thomashuis strijdig is met de woonbestemming ingevolge het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan zelf geeft...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature