Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

61 Rechterlijke Uitspraken

61 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bijstand gedaan door Rechtbank Assen.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 5-6-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Onbevoegd genomen besluit door verweerder. Reeds bij uitspraak d.d. 7 augustus 2007 door de CRvB op gewezen. Gebrek in gemeenschappelijke regeling nog steeds niet hersteld. Rechtbank...
Datum uitspraak: 24-9-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verrekening op grond van artikel 58, derde lid WWB is strijdig met artikel 307 FW
Datum uitspraak: 21-2-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Eiser behoort niet tot de kring van rechthebbenden, als bedoeld in artikel 11 van de WWB, en afwijzing van de aanvraag om bijstandsuitkering is niet in strijd met het bepaalde in artikel...
Datum uitspraak: 11-6-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Opleggen van een maatregel inhoudende de verlaging van de bijstand van 20% gedurende twee maanden in verband met het onvoldoende meewerken aan een door verweerder aangeboden voorziening,...
Datum uitspraak: 5-9-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing aanvraag periodieke uitkering en bedrijfskrediet op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Geen reden om aan te nemen dat het door IMK uitgebrachte advies met...
Datum uitspraak: 20-5-2009
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Uit vaste rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep volgt dat er bijzondere gevallen denkbaar zijn waarin de strikte toepassing van wettelijke voorschriften van dwingendrechtelijke...
Datum uitspraak: 27-9-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Betreft een verzoek machtiging voorgezet verblijf. De zaak is behandeld buiten aanwezigheid van betrokkene. Die liet via een medewerker van de instelling weten dat hij weigerde naar de...
Datum uitspraak: 11-3-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bekrachtiging voorlopige ondertoezichtstelling voor een periode van drie maanden. Nu niet vaststaat dat alle andere middelen hebben gefaald, wijst de kinderrechter het verzoek van de...
Datum uitspraak: 8-8-2011
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft de inkomensvoorziening ingevolge de WIJ ingetrokken. Niet gebleken is dat is voldaan aan het bepaalde in artikel 42, eerste lid, aanhef en onder c, van de WIJ , nl. dat...
Datum uitspraak: 5-8-2011
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Aanvraag om verzoekster en haar tweejarig zoontje in aanmerking te brengen voor maatschappelijke opvang. De status van verzoekster is onduidelijk. Verweerder weigert een WWB-uitkering en...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature