Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

20 Rechterlijke Uitspraken

20 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord aanbesteding gedaan door Rechtbank Assen.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 18-8-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Aan eiser is subsidie verleend voor een vijftal projecten. De vraag die de rechtbank dient te beantwoorden is of de door eiser voorgestane wijzigingen van deze projecten vallen binnen de...
Datum uitspraak: 19-9-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Beoordeling in een aanbestedingszaak of sprake is van een ongeldige inschrijving van eiseres, omdat het door haar ingediende plan van aanpak niet voldoet aan de gestelde (technische)...
Datum uitspraak: 13-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Franchise-formule en organisatie strijdig met de Mededingingswet. Overeenkomst tussen franchisegever en franchisnemer nietig. Afwikkeling nietige overeenkomst.
Datum uitspraak: 9-3-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

intrekking exploitatievergunning op grond van de wet BIBOB; zakelijk samenwerkingsverband; ernstig gevaar dat exploitatievergunning gebruikt wordt/zal worden voor het plegen van strafbare...
Datum uitspraak: 23-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Voorlopig getuigenverhoor voorafgaande aan kort geding aanbesteding. De verklaringen van de getuigen van dit getuigenverhoor zijn in de kort gedingprocedure gebruikt om mede aan te tonen...
Datum uitspraak: 3-11-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Aanbestedingszaak. Eiseres stelt dat niet kan worden gegund aan de derde, omdat niet is voldaan aan het voor de kwaliteitsborging vereiste certificaat en omdat sprake is van een...
Datum uitspraak: 4-2-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aanbesteding die geheel elektronisch verloopt. Aanbesteder schrijft toch schriftelijk in. Is er sprake van een ongeldige inschrijving? De voorzieningenrechter oordeelt dat de documenten...
Datum uitspraak: 28-9-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Aanbestedingszaak. Ongeldige inschrijving aanbesteding omdat inschrijver niet voldoet aan alle in het bestek gestelde eisen. Inschrijver heeft nagelaten een aantal van de verzochte...
Datum uitspraak: 19-7-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering van vakbond in kort geding tot buitengebruikstelling van voor openbaar vervoer gebruikte bussen wegens tekortschieten in de zorgverplichting (art 7:658 BW) van werkgever...
Datum uitspraak: 13-9-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Voor zover met het collegebesluit via het aanbestedingstraject de locatie is aangewezen als daklozenopvang, overweegt de rechtbank dat deze aanwijzing, wat er zij van het standpunt van...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature