Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

36 Rechterlijke Uitspraken

36 Wraking uitspraken gevonden gedaan door Rechtbank Arnhem.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 16-7-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verzoekster heeft aan haar verzoek om wraking ten grondslag gelegd dat de behandelende rechter de Belastingdienst heeft geholpen in de te voeren strategie door concreet aan te geven dat...
Datum uitspraak: 2-10-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Wrakingszaak. Wrakingsverzoek tijdig gedaan. Beslissing van de rechtbank om vooralsnog geen getuigen op te roepen. Geen feiten of omstandigheden gesteld of gebleken op grond waarvan kan...
Datum uitspraak: 15-10-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De wet voorziet niet in de mogelijkheid om nadat de zaak is geeindigd door een schriftelijke uitspraak wraking te verzoeken van de rechter die deze uitspraak heeft gedaan.
Datum uitspraak: 13-12-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Wraking van rechter die 'kennelijk ongeschikt' zou zijn en in hoger beroep als getuige wegens eerdere beslissing wordt opgeroepen en desalniettemin nieuwe zaak aanneemt, afgewezen. Dit...
Datum uitspraak: 17-12-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Het wrakingsverzoek, gebaseerd op gronden die processueel van aard, gericht tegen de rechterlijke macht in het algemeen en ook overigens onvoldoende onderbouwd zijn, wordt afgewezen.
Datum uitspraak: 12-9-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Wrakingsverzoek tegen rechter en rechter-commissaris. Verzoeker is niet-ontvankelijk in zijn verzoek tegen de rechter, omdat dit niet tijdig is ingediend, terwijl niet van bijzondere...
Datum uitspraak: 24-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Wrakingsverzoek afgewezen. Voor zover de wrakingsgronden zien op de bevoegdheid en/of mandaatverlening van de gemachtigde van verweerder heeft de gewraakte rechter in haar reactie...
Datum uitspraak: 2-10-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Wrakingsverzoek tijdig gedaan. Uit de gewraakte opmerking van de rechter kan echter geen (objectief gerechtvaardigde vrees voor) vooringenomenheid van hem jegens verzoekster worden...
Datum uitspraak: 9-1-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Wrakingsverzoek van meervoudige strafkamer afgewezen. Verzoeker stelt dat uit de bejegening ter terechtzitting, het afkappen van een discussie omtrent ontlastend bewijsmateriaal, het ter...
Datum uitspraak: 27-11-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Dat de naam van verzoeker is genoemd in vonnissen van medeverdachten in het “Sprinkhaan”-onderzoek (in de bewijsmotivering) heeft slechts betrekking op – objectief verifieerbare...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature