Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

1.097 Rechterlijke Uitspraken

1.097 Kort geding uitspraken gevonden gedaan door Rechtbank Arnhem.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 26-3-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Nakoming omgang afgewezen in verband met spoedeisendheid. Een omgangsgeschil met betrekking tot het halen en brengen van de kinderen. De vordering wordt afgewezen wegens gebrek aan...
Datum uitspraak: 11-11-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De voorzieningenrechter verklaart verzoekster niet-ontvankelijk in haar vorderingen, nu er een teruggeleidingsprocedure aanhangig is gemaakt waardoor verzoekster naar het oordeel van de...
Datum uitspraak: 25-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De belastingdienst vordert gedaagde te veroordelen om opgaaf te doen van zijn buitenlandse rekeningen door middel van het beantwoorden van vragen over in het buitenland aangehouden...
Datum uitspraak: 22-11-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vraag of de aanbestedingsstukken voldoende duidelijk zijn.
Datum uitspraak: 21-11-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Afwikkeling distributieovereenkomst. Nakoming vaststellingsovereenkomst. Zoals is gebleken is van enige toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Siza vooralsnog geen sprake. Siza heeft...
Datum uitspraak: 11-2-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Geschil met betrekking tot tariefswijziging voor transport van elektriciteit. Als gevolg van overdracht van het Hoogspanningsnet aan TenneT kan het Tussenspanningsnet niet meer aan het...
Datum uitspraak: 7-5-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bevoegdheid van het Openbaar Ministerie (officier van justitie) om op grond van enerzijds 124 RO en anderzijds 138 of 429sexies Sr over te gaan tot ontruiming van gekraakte panden. Voor...
Datum uitspraak: 12-11-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

In kort geding niet vooruitgelopen worden op de uitkomst van de bodemprocedure, in die zin dat het thans al voldoende duidelijk is dat gedn.conv./eis.reconv. als gevolg van de opzegging...
Datum uitspraak: 20-8-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De vraag in dit kort geding is wie - voorlopig geoordeeld - als eigenaar kan worden beschouwd van de auto en de crossmotoren.
Datum uitspraak: 9-9-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Eisers hebben geen rechtsmiddelen aangewend tegen het vonnis van 5 november 2008. Dat vonnis is daardoor onherroepelijk geworden. In die situatie heeft als uitgangspunt te gelden dat...