Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

78 Rechterlijke Uitspraken

78 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord milieuvergunning gedaan door Rechtbank Arnhem.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 15-12-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. Voordeel bouwrecht vormt een nagekomen bedrijfsbate.
Datum uitspraak: 18-4-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Zijn de twee bouwvergunningen terecht toegerekend aan de onderneming van eiser? Welke waarde dient aan de bouwvergunningen te worden toegekend voor de berekening van de stakingswinst?
Datum uitspraak: 18-4-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Artikel 15 WRO . Vrijstelling en bouwvergunning voor vuurwerkopslagplaats. Voldoende objectieve begrenzing.
Datum uitspraak: 19-10-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Weigering bouwvergunning en (binnenplanse) vrijstelling; strijd met Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); aantasting woon- en leefmilieu indien nabijgelegen bedrijf door het...
Datum uitspraak: 25-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bouwvergunning voor het oprichten van 9 (geschakelde) woningen en een appartementengebouw. Uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Het in artikel 3:10 van de Awb bedoelde “besluit...
Datum uitspraak: 31-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vrijstelling ex artikel 19, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Besluit voorbereid met toepassing afdeling 3.4 van de Awb. Het in beroep wijzigen van de ruimtelijke...
Datum uitspraak: 13-1-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Voorlopige voorziening; vrijstelling ex artikel 19 WRO en bouwvergunning voor het plaatsen van een drijvende accommodatie ten behoeve van de 24-uursopvang van drugsverslaafden....
Datum uitspraak: 8-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ruimtelijke onderbouwing; geurhinder door diervoederbedrijf; Nederlandse emissierichtlijn (NeR) en de daarin opgenomen "Bijzondere regeling Diervoederindustrie"; gemeentelijke...
Datum uitspraak: 21-9-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Eiser heeft artikel 52 van de AWR geschonden.
Datum uitspraak: 4-9-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen van 64 woningen. Ingevolge categorie 3.1 van Bijlage I van de Chw, zoals dat luidde ten tijde van het bestreden besluit, werd onder...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature