Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

42 Rechterlijke Uitspraken

42 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord erfenis gedaan door Rechtbank Arnhem.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 3-4-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek WSNP. Betreft tweede verzoek. Eerste keer WSNP beeindigd omdat betalingen wegens ontvangst erfenis konden worden hervat. Nu gegronde vrees dat verzoeker zal trachten...
Datum uitspraak: 16-10-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing omzettingsverzoek ex-ondernemer wegens sterk oplopen bankschuld zonder afdoende verklaring en benadeling schuldeisers door onverplichte overdracht aandeel in woning aan...
Datum uitspraak: 1-5-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Niet het vruchtgebruik van het eigendomsrecht maar de eigendom van een Franse vakantiewoning is verkregen.
Datum uitspraak: 26-6-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Geen recht op aanvullende kinderkorting, alleenstaande-ouderkorting en de aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Ondanks dat X en haar echtgenoot ieder een eigen woning hebben is er...
Datum uitspraak: 22-6-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Intrekking en terugvordering bijstand wegens schending inlichtingenverplichting door geen melding te maken van de eigendom van onroerende zaken in buitenland. Bij de waardebepaling van...
Datum uitspraak: 23-6-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

WWB. Herziening en intrekking bijstand. Bezit onroerend goed in Turkije. Taxatie. Afwijzing aanvraag bijstand.
Datum uitspraak: 4-10-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Wwb. Vverweerder heeft erkend dat hij in het bestreden besluit het terug te vorderen bedrag onjuist heeft berekend. Beroep gegrond. Verzoek van eiser om (im)materiële schadevergoeding...
Datum uitspraak: 7-11-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

8:42 Awb verzoek van eiser om verweerder te gelasten stukken over te leggen afgewezen, nu deze geen rol hebben gespeeld bij de besluitvorming. Informatie over buitenlandse bankrekeningen...
Datum uitspraak: 15-9-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De redelijke termijn is met (naar boven afgerond) 4,5 jaar overschreden, hetgeen grond vormt voor een immateriële schadevergoeding. Bijzondere omstandigheden op grond waarvan die...
Datum uitspraak: 4-10-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De vader van X is overleden in 2005. Tot de nalatenschap behoorden de aandelen in C BV waarvan vader 100% van de aandelen bezat en een bedrijfspand dat door vader voor een bedrag van €...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature