Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

30 Rechterlijke Uitspraken

30 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden disciplinair en ontslag gedaan door Rechtbank Arnhem.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 21-6-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Strafontslag onevenredig. Anonieme verklaringen.
Datum uitspraak: 11-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Strafontslag onevenredig. Geen herhaald en doorgaand gedrag bij niet hervatten werkzaamheden na ziekmelding.
Datum uitspraak: 14-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ontslag op eigen verzoek met terugwerkende kracht verleend. Enkele tijdsverloop heeft bevoegdheid bestuursorgaan daartoe niet verloren doen gaan. Bestuursorgaan niet bevoegd tot...
Datum uitspraak: 19-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Financiële afhandeling van dienstverband na vernietigd ontslag. Geen compensatie voor niet genoten vakantiedagen. Verlies financieel voordeel lease-auto komt voor vergoeding in...
Datum uitspraak: 26-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Strafontslag wegens het verrichten van diensten in strijd met het verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden en de Arbeidstijdenwet onevenredig. Dit plichtsverzuim is niet van dien...
Datum uitspraak: 4-8-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Strafontslag in het licht van de gebleken gedragingen en in verhouding met heersende, door verweerder in stand gehouden bedrijfscultuur, onevenredig.
Datum uitspraak: 21-1-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ambtenaar pleegt ernstig plichtsverzuim door misbruik te maken van het tijdregistratiesysteem. Geslaagd beroep op gelijkheidsbeginsel. Straf van onvoorwaardelijk ontslag is onevenredig.
Datum uitspraak: 24-2-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Strafontslag wegens valsheid in geschrifte.
Datum uitspraak: 14-7-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Strafontslag politieagent wegens het plegen van ontucht met een veertienjarig meisje en het onvoldoende afstand bewaren tot dat meisje waardoor hij zich in een positie heeft gebracht dat...
Datum uitspraak: 14-5-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Disciplinaire straf: voor onbepaalde tijd ingedeeld in een lagere salarisschaal met vermindering van bezoldiging. Evenredigheid straf.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature