Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

12 Rechterlijke Uitspraken

12 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bedrijfsopvolging gedaan door Rechtbank Arnhem.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 19-8-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vennootschapsbelasting. De rechtbank is van oordeel dat eiseres aannemelijk heeft gemaakt dat de voorgenomen splitsing niet in overwegende mate is gericht op het ontgaan of zodanig...
Datum uitspraak: 25-3-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank verklaart het beroep van eiser tegen de aanslag successierecht ongegrond. De kinderen, waaronder eiser, zijn over de geldvordering die zij op grond van artikel 4:13 van het...
Datum uitspraak: 3-8-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Eiseres heeft in 2001 aan een gelieerde vennootschap een lening onder onzakelijke voorwaarden (geen zekerheden, geen aflossing, etc.) verstrekt. In 2002 wenst eiseres de afwaardering van...
Datum uitspraak: 3-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Schenking. Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Beschikking uitstel van betaling voor de conserverende aanslag recht van schenking 2002. Verzoek om vergoeding van de kosten in de bezwaarfase....
Datum uitspraak: 10-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 10, lid 1, letter d, Wet Vpb Belastingjaar 2006. Thincapregeling. Belanghebbende en haar aandeelhouders zijn in Nederland gevestigd. De winsten van belanghebbende en een van haar...
Datum uitspraak: 17-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vergoeding kosten huwelijk worden in casu geacht te strekken tot bestrijding van kosten ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking, voor zover deze kosten zijn toe te rekenen aan...
Datum uitspraak: 19-9-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Eiser stelt dat gedaagde (accountantskantoor) jegens hem toerekenbaar tekort is geschoten door onjuiste advisering. In verband met het primaire verweer van gedaagde, dat zij geen...
Datum uitspraak: 13-2-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Aansprakelijkheid financieel adviseur. Onjuiste advisering over waarde agrarische onderneming bij voortgezette bedrijfsuitoefening. De rechtbank oordeelt dat Accon, Accon Accountants en...
Datum uitspraak: 6-2-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bascule baseert haar vorderingen op een onrechtmatige daad die er – kort samengevat – in zou bestaan dat de wijzigingen in het “Technisol concern” zijn aangebracht met het enkele...
Datum uitspraak: 1-11-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikelen 35b en 35c SW 1956. Bedrijfsopvolgingsregeling van de Successiewet niet in strijd met artikelen 14 EVRM en 26 IVBPR. De wetgever heeft met het maken van een onderscheid tussen...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature