Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

11 Rechterlijke Uitspraken

11 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bedrijfsongeval gedaan door Rechtbank Arnhem.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 28-2-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Trefwoorden: Schatting – AMA-richtlijnen Samenvatting: Uit onderzoek in het kader van AMA-richtlijnen volgt dat de medische beoordeling deels onjuist is, en deels onzorgvuldig.
Datum uitspraak: 6-9-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Zw. Terugkomen van, art. 4:6 Awb. Gewekte verwachtingen door toezegging verzekeringsarts. Beëindigingsovereenkomst, benadelingshandeling, weigering ziekengeld. Op advies...
Datum uitspraak: 30-11-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsongeval; letselschade; schadevordering voor zover betrekking hebbend op buitengerechtelijke kosten door gelaedeerde gecedeerd aan gemachtigde. Vordering van gemachtigde niet...
Datum uitspraak: 13-6-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Eiser vordert samengevat - de hoofdelijke veroordeling van Fortis en Aegon tot betaling van een voorchot op de hem vanwege verkeersongevallen toekomende schadevergoeding.
Datum uitspraak: 20-9-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Beantwoording van de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of van een uitzendovereenkomst en wat de gevolgen hiervan zijn voor (de hoogte van) de...
Datum uitspraak: 6-8-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vraag naar toepasselijkheid CAO Beroepsgoederenvervoer. Niet voldaan aan voorwaarden incasso - kort geding.
Datum uitspraak: 4-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsongeval. Geen causaal verband tussen ongeval en hernia aangenomen. Zaak leent zich niet voor proportionele aansprakelijkheid, want geen sprake van causaliteitsonzekerheid.
Datum uitspraak: 8-8-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Beoordeling van (financiële) beperkingen ten gevolge van een bedrijfsongeval.
Datum uitspraak: 8-6-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Deelgeschil ex artikel 1019w Rv . De kantonrechter oordeelt dat de aansprakelijkheidsvraag en de directe actie zich lenen voor behandeling in de deelgeschilprocedure. Op zichzelf staat...
Datum uitspraak: 14-10-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Aan eiseres is op grond van de Arbeidsomstandighedenwetgeving een boete opgelegd vanwege het gebruik van een onveilig geachte machine. Naar het oordeel van de rechtbank had verweerder...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature