Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

15 Rechterlijke Uitspraken

15 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord beeldmerk gedaan door Rechtbank Almelo.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 5-10-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Financiering in de wereld van de professionele autocoureurs, in het bijzonder in het zogenaamde Super League Formula-circuit; wanprestatie; vernieting overeenkomst; sponsorcontracten;...
Datum uitspraak: 10-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

- inbreuk/vaststelling niet-inbreuk (inclusief vervallenverklaring en doorhaling) op een Gemeenschapsmerk, beoordeling bevoegdheid met in achtneming van de Verordening van de Raad van de...
Datum uitspraak: 17-10-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Uitlating van dealer op website over leveringsstop leverancier is niet onrechtmatig. Ook geen sprake van inbreuk op merkenrecht.
Datum uitspraak: 8-2-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Schending merkenrecht en auteursrecht. Sprake van normaal gebruik van het merk, zodat merk niet is komen te vervallen. Specifiek belang bij handhaving auteursrecht.
Datum uitspraak: 27-1-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Gelet op de stellingen van Primeoak Buildings is de voorzieningenrechter van oordeel dat Primeoak Buildings onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat gedaagde inbreuk maakt op de...
Datum uitspraak: 2-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Het gebruik van een domeinnaam, die gelijk of nagenoeg gelijk is aan de handelsnaam van een derde, die met die handelsnaam een zekere bekendheid heeft verworven, teneinde daardoor...
Datum uitspraak: 25-9-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Handelsnaam en merkenrecht. Inbreuk op handelsnaam en merkrechten door gedaagden niet aangenomen.
Datum uitspraak: 31-10-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Botsing tussen auteursrecht en merkenrecht. Vervallenverklaring van merkinschrijving op grond van BVIE (BMW). Depot te kwader trouw. Algemeen bekend merk in de zin van het Unieverdrag...
Datum uitspraak: 23-12-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Illegale Hengelose sigrettenfabriek. Verdachte O. heeft zich schuldig gemaakt aan het vervaardigen en voorhanden hebben van 34.000.000 sigaretten in strijd met de Wet op de accijns, aan...
Datum uitspraak: 10-5-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Opzegging duurovereenkomst niet onrechtmatig en ook niet in strijd met artikel 6 en 24 van de Mededingingswet .

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature