Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

24 Rechterlijke Uitspraken

24 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord architect gedaan door Rechtbank Almelo.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 17-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Eiseres is eigenaar van de hier boven genoemde objecten. Dit betreffen alle kantoor-/bedrijfspanden. De waarde van deze objecten is vastgesteld naar de waardepeildatum 1 januari 2003...
Datum uitspraak: 6-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Kort geding, overeenkomst van aanneming. Buitengerechtelijke vernietiging op basis van dwaling en bedrog en ontbinding wegens toerekenbare tekortkoming. In conventie voorschot gevorderd...
Datum uitspraak: 6-7-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Is de wateroverlast in de Menkotoren op 10 juni 2007 te wijten geweest aan onvoldoende maatregelen van de gemeente ter zake van het waterbeheer in de wijk Roombeek?
Datum uitspraak: 15-8-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Algemene voorwaarden niet aanvaard, dus niet van toepassing. Fatale termijn overeengekomen artikel 6:83 a BW.
Datum uitspraak: 28-10-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Intrekking bouwvergunning. Onvoldoende aannemelijk gemaakt dat op korte termijn bouwwerkzaamheden worden voortgezet. Overleggen offertes is daarvoor onvoldoende. Intrekking onder meer...
Datum uitspraak: 15-8-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Toerekenbare tekortkoming aan de zijde van gedaagde. Overeenkomst niet rechtsgeldig ontbonden. Veroordeling van gedaagde om aan eiser te vergoeden de door hem in verband met deze...
Datum uitspraak: 4-5-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Inhoudsindicatie: niet-ontvankelijk verklaring bezwaar in verband met termijnoverschrijding. Ondanks getuigenverklaringen omtrent ter post bezorging en het in de brievenbus van...
Datum uitspraak: 19-9-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bevoegdheidsincident: arbitrage.
Datum uitspraak: 11-1-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

In rechte is komen vast te staan dat door de gemeente in de meergenoemde “randgroenstrook” bij beide kavels een strook grond ter breedte van steeds 10 meter (ook) is verkocht met de...
Datum uitspraak: 26-10-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Eiseres stelt dat verweerder bij de totstandkoming van het primaire besluit onzorgvuldig heeft gehandeld doordat het advies van de monumentencommissie waarop verweerder zijn...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature