Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

30 Rechterlijke Uitspraken

30 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord erfgenamen gedaan door Rechtbank Alkmaar.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 28-5-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Een verzoek van de gemeente om in het kader van de Wet op de Lijkbezorging een verhaalsbijdrage vast te stellen. De gemeente spreekt 2 kinderen aan om een deel van de kosten van de...
Datum uitspraak: 30-9-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoek notaris, die als vereffenaar is aangewezen door de rechtbank, om aanwijzing ex. art 4:210 lid 1 BW in verband met erfgenamen en legataris
Datum uitspraak: 12-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vrijstelling als bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) voor het gebruik van een speelterrein als openbaar parkeerterrein in Noordeinde, nabij een...
Datum uitspraak: 3-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Betreft een zaak met een levensverzekering die aan de bank verpand is tot zekerheid voor de terugbetaling van een hypothecaire lening. De ene broer is verzekeringnemer, de andere broer...
Datum uitspraak: 20-7-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Plaatsvervullingsregeling in testament onder oud erfrecht.
Datum uitspraak: 21-10-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Deurwaarders renvooiprocedure art. 438 lid 4 Rv. Vraag hoe een in beslag genomen vordering tot levering van een onroerende zaak (art. 475a lid 3 Rv.)moet worden uitgewonnen....
Datum uitspraak: 8-11-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verduistering door bewindvoerder van gelden van onderbewindgestelden. Werkstraf van 180 uur opgelegd. Benadeelde partijen niet-ontvankelijk wegens faillissement van verdachte. Wel...
Datum uitspraak: 4-6-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ongerechtvaardigde verrijking. Erven hebben recht op alle huurpenningen die door huurder aan BV van erflater dienden te worden betaald. Zowel de broer van erflater als de huurder zijn...
Datum uitspraak: 3-11-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bewezenverklaring moord alsmede verkrachting en een poging daartoe. Verdachte is verminderd respectievelijk sterk verminderd toerekeningsvatbaar geoordeeld. Veroordeling tot vijftien...
Datum uitspraak: 29-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Pachtzaak. Eiser en gedaagde zijn medepachters, alsmede deelgenoten in de nalatenschap van hun moeder en daarmee medeverpachters. Eiser vordert om gedaagde als medepachter in de...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature