Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

14 Rechterlijke Uitspraken

14 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsconflict gedaan door Rechtbank Alkmaar.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 11-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Toewijzing ontbindingsverzoek werknemer. De kantonrechter is van oordeel dat er sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de werkgever en kent een vergoeding toe van €...
Datum uitspraak: 7-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Anders dan eiseres heeft betoogd kan naar het oordeel van de rechtbank niet worden gesteld dat in de hier in geding zijnde periode ten aanzien van betrokkene sprake was van een...
Datum uitspraak: 8-11-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Disciplinaire straf van voorwaardelijk ontslag. De uitlatingen van de ambtenaar jegens zijn leidinggevende tijdens de eerste twee telefoongesprekken zijn onvoldoende om daaraan de...
Datum uitspraak: 20-12-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ongeschiktheidsontslag onderwijsassistent. Verweerster bevoegd tot ontslagverlening. Reeële verbeterkans geboden.
Datum uitspraak: 4-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Toerekenbaar plichtsverzuim wegens niet meewerken aan re-integratie en gesprekken over werkhervatting. Strafontslag. Geen sprake van arbeidsongeschiktheid.
Datum uitspraak: 6-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Toewijzing ontbindingsverzoek werknemer. De kantonrechter is van oordeel dat er sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de werkgever en kent een vergoeding toe van €...
Datum uitspraak: 11-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Werknemer vordert doorbetaling van het loon omdat er sprake zou zijn van situatieve arbeidsongeschiktheid. Voorts vordert werknemer schorsing van het concurrentiebeding. De vorderingen...
Datum uitspraak: 26-10-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussenbeschikking. Ontbinding arbeidsovereenkomst. De kantonrechter overweegt dat de ‘klokkenluider’ zijn onvrede over de wijze waarop het Nova College het gestelde disfunctioneren...
Datum uitspraak: 4-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing ontbinding arbeidsovereenkomst omdat verzoek verband houdt met opzegverbod tijdens ziekte. Verzoek staat in teken van arbeidsconflict, een vermeend gebrek aan medewerking van...
Datum uitspraak: 16-7-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Gebondenheid aan concurrentiebeding buiten beschouwing gelaten bij vaststelling ontbindingsvergoeding

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature