Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

14 Rechterlijke Uitspraken

14 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsconflict gedaan door Rechtbank Alkmaar.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 11-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Toewijzing ontbindingsverzoek werknemer. De kantonrechter is van oordeel dat er sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de werkgever en kent een vergoeding toe van €...
Datum uitspraak: 4-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing ontbinding arbeidsovereenkomst omdat verzoek verband houdt met opzegverbod tijdens ziekte. Verzoek staat in teken van arbeidsconflict, een vermeend gebrek aan medewerking van...
Datum uitspraak: 7-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Anders dan eiseres heeft betoogd kan naar het oordeel van de rechtbank niet worden gesteld dat in de hier in geding zijnde periode ten aanzien van betrokkene sprake was van een...
Datum uitspraak: 8-11-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Disciplinaire straf van voorwaardelijk ontslag. De uitlatingen van de ambtenaar jegens zijn leidinggevende tijdens de eerste twee telefoongesprekken zijn onvoldoende om daaraan de...
Datum uitspraak: 20-12-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ongeschiktheidsontslag onderwijsassistent. Verweerster bevoegd tot ontslagverlening. Reeële verbeterkans geboden.
Datum uitspraak: 19-8-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kennelijk onredelijk ontslagzaak. Opzegging arbeidsovereenkomst na drie jaar arbeidsongeschiktheid. Overgang van onderneming in die periode leidt ertoe dat beide ondernemingen hoofdelijk...
Datum uitspraak: 31-10-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De kantonrechter weigert ontbinding, omdat moet worden geoordeeld dat de ontbinding wordt verzocht wegens en in verband met (het opzegverbod tijdens) ziekte van de werknemer. Naar het...
Datum uitspraak: 16-7-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Gebondenheid aan concurrentiebeding buiten beschouwing gelaten bij vaststelling ontbindingsvergoeding
Datum uitspraak: 4-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Toerekenbaar plichtsverzuim wegens niet meewerken aan re-integratie en gesprekken over werkhervatting. Strafontslag. Geen sprake van arbeidsongeschiktheid.
Datum uitspraak: 8-9-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Loonvordering: Situatieve arbeidsongeschiktheid Kantonrechter: de werknemer die een loonvordering instelt en zich erop beroept dat hij als gevolg van situatieve arbeidsongeschiktheid...