Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

13 Rechterlijke Uitspraken

13 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord adoptie gedaan door Rechtbank Alkmaar.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 21-8-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Beschikking waarin de rechtbank overweegt en beslist omtrent de gezagssituatie ten aanzien van twee minderjarigen die tijdens het huwelijk van partijen in het buitenland zijn...
Datum uitspraak: 16-3-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verlening van een machtiging gesloten jeugdzorg op grond van artikel 29a lid 1 Wjz juncto artikel 29b lid 3 Wjz ten behoeve van een jeugdige die inmiddels meerderjarig is geworden....
Datum uitspraak: 7-4-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoek van de vader tot gezamenlijk gezag en geslachtsnaamwijziging van het kind. Voorafgaand aan de indiening van het onderhavige verzoekschrift heeft de vader, die met de moeder van...
Datum uitspraak: 11-4-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Een minderjarig kind wordt voor de tweede keer geadopteerd. De (adoptief)ouders die het kind de eerste keer hebben geadopteerd, zijn ontheven van het gezag, waarbij Bureau Jeugdzorg met...
Datum uitspraak: 22-3-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Aan de pleegouders (grootouders van moederszijde) is een verklaring van geen bezwaar afgegeven in verband met hun wens verzoekers dochter op te voeden en verzorgen. Verzoeker (de vader)...
Datum uitspraak: 17-9-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

promis / diefstal met geweld / medeplegen van voorbereiding van medeplegen van diefstal met geweld
Datum uitspraak: 2-8-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Adoptie van een Chinese minderjarige die zonder verblijfstatus in Nederland is en bij een Chinese man en zijn (thans Nederlandse) vrouw woont. Aan de gronden voor adoptie is niet...
Datum uitspraak: 31-1-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In 1997 hebben een vrouw en haar eerste echtgenoot in Polen -naar Pools recht- een minderjarige geadopteerd. Die minderjarige verbleef met toestemming van de Staatssecretaris van...
Datum uitspraak: 21-6-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Adoptieverzoek van een in Ethiopië geboren kind. Er is een geboorteakte uit Ethiopië, waarop de geboortedatum en geboorteplaats vermeld staan. Adoptanten verzoeken om een andere...
Datum uitspraak: 20-10-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Herroeping adoptie. Overschrijding van de in artikel 1:231, tweede lid, van het BW gestelde termijn is in de in deze zaak geschetste omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature