Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

25 Rechterlijke Uitspraken

25 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden aangifte en inkomstenbelasting gedaan door Raad van Beroep voor Belastingzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 7-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende woont in een pand, waarvan ze eigenaar is, in het Franse deel van Sint Maarten; ze heeft daarnaast een niet-verhuurde woning in het Nederlandse deel. De Raad acht...
Datum uitspraak: 4-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Uitspraak van 4 december 2015, nr. 2014/66705 Belanghebbende is een alleenstaande moeder die alle studiekosten van haar kind, dat in Canada studeert, betaalt. Op grond van artikel 16A,...
Datum uitspraak: 9-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Een beschikking gegeven als bedoeld in de Beschikking ex-patriates Sint Maarten 2009, P.B. 2010/66 is niet voor bezwaar en beroep vatbaar. De Raad verklaart het bezwaar tegen de...
Datum uitspraak: 29-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Voor de Belgische bedrijfsvoorheffing bestaat o.g.v. door de Inspecteur gevoerd beleid recht op een aftrek te voorkoming van dubbele belasting. Voor de Belgische onroerende voorheffing...
Datum uitspraak: 19-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Tarief inkomstenbelasting BES per saldo voor zowel belastingplichtigen jonger dan 60 jaar als ‘60-plussers’ 30,4% (bij een belastbare som tot $ 250.000). Geen discriminatie van...
Datum uitspraak: 31-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Omkering en verzwaring van de bewijslast. Niet aannemelijk, laat staan overtuigend aangetoond, dat belanghebbende redelijkerwijs mocht verwachten met zijn activiteiten winst te behalen....
Datum uitspraak: 31-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Adoptiekosten zijn noch naar het spraakgebruik, noch op grond van de jurisprudentie aan te merken als uitgaven ter zake van ziekte of bevalling in de zin van art. 16A lid 1 onder a LIB....
Datum uitspraak: 31-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Geen recht op restitutie van voorheffingen nu niet binnen 36 maanden na afloop van het jaar aangifte inkomstenbelasting is gedaan. De rechter is niet bevoegd de redelijkheid en...
Datum uitspraak: 31-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende had in 2009 geen inkomsten, is geen inkomstenbelasting verschuldigd en ten laste van haar is ook geen loonbelasting of premie volksverzekeringen ingehouden of afgedragen....
Datum uitspraak: 17-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Sint Maarten. Voor aftrek van studiekosten van in Nederland studerende kinderen moet de Nederlandse studiefinanciering evenredig worden toegerekend aan kosten van studie en...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature