Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

61 Rechterlijke Uitspraken

61 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenaar gedaan door Raad van Beroep voor Belastingzaken (Nederlandse Antillen en Aruba).
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 28-4-1997
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Speelvergunningsrecht hazardspelen / Belastingjaar 1989 t/m 1993 Verduidelijking van de beschikking 1992-46. Vaststelling maatstaf van heffing bij tafelspelen. Lagere wetgeving welke...
Datum uitspraak: 24-2-1997
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Winstbelasting / Belastingjaar 1991 Voor pensioen is beslissend de regelgeving op het moment dat pensioenrechten worden toegekend. Eisen waaraan een pensioen moet voldoen voor de...
Datum uitspraak: 15-9-1997
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting / Artikel 1 1 / Belastingjaar 1989 De kennis van de belastingadviseur wordt aan belanghebbende toegerekend. Ernstige en in verhouding omvangrijke verzwijging van...
Datum uitspraak: 28-4-1997
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Winstbelasting / Belastingjaar 1992 Uit het Landsbesluit blijkt dat de Gouverneur heeft overwogen dat belanghebbende zich zal toeleggen op aquatische activiteiten ten behoeve van...
Datum uitspraak: 28-4-1997
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting / Belastingjaar 1990 De omzet is behaald met een activiteit die niet in de considerans van het tax holiday landsbeluit is opgenomen. De winst is niet belast naar het...
Datum uitspraak: 15-9-1997
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Invoerrechten / Belastingjaar 1996 De inspecteur kan tegen het beroep op het vertrouwensbeginsel niet aanvoeren dat zijn brief niet aan belanghebbende was gericht. Gezien de belangrijk...
Datum uitspraak: 16-11-1998
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting / Belastingjaar 1990 Niet in geschil is dat de boekhouding ondeugdelijk is. Gelet op feiten kan de inspecteur zich standpunt stellen dat tenminste NAƒ x op een...
Datum uitspraak: 2-3-1998
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Loonbelasting / premieheffing AOV/AWW / art. 7, vierde lid Landsverordening loonbelasting / art. 6 EVRM / Belastingjaar 1991-1994 De Landsverordeningen loonbelasting en AOV-AWW verzetten...
Datum uitspraak: 23-4-1998
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Winstbelasting / Belastingjaar 1993 Aannemelijk dat de inspecteur de feiten waarop hij de navordering baseert ten tijde van het opleggen van de primitieve aanslag, welk tijdstip ligt...
Datum uitspraak: 23-4-1998
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Winstbelasting / Belastingjaar 1995 Premiebetalingen aan een pensioen-NV of pensioenstichting moeten goed koopmansgebruik overeenstemmen met de premies die verzekeringsmaatschappijen...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature