Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

5 Rechterlijke Uitspraken

5 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bestuursrecht gedaan door Raad van Beroep in Ambtenarenzaken (Nederlandse Antillen en Aruba).
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 21-6-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Het ontbreken van sturing en corrigerend optreden levert grond op het ongeschiktheidsontslag nietig te verklaren. Hij is nooit aangesproken op zijn tekortkomingen. Daarnaast genoot hij...
Datum uitspraak: 10-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Appellante is vrijstelling van dienst verleend wegens bijzondere omstandigheden, met behoud van inkomen voor de periode dat zij als lid van de Eilandsraad optreedt. Op grond van art. 2...
Datum uitspraak: 28-2-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

In geschil is beschikking waardoor appellant zijn aanstelling als waarnemend hoofd van de Dienst LVV is ingetrokken. De Raad overweegt dat de ruime mate van beleidsvrijheid van...
Datum uitspraak: 29-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

In geschil is of de bestreden beschikking primair ziet op de benoeming van appellant of niet. De Raad oordeelt dat de appellante de beschikking mocht opvatten als een besluit dat primair...
Datum uitspraak: 29-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

In geschil is gegeven dienstopdracht. De Raad acht niet aannemelijk dat de dienstopdracht is gegeven op grond van een door de Regering gehanteerd roulatiebeleid. Evenmin dat deze...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature