Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

15 Rechterlijke Uitspraken

15 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenarenrecht gedaan door Raad van Beroep in Ambtenarenzaken (Nederlandse Antillen en Aruba).
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 5-10-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Arubaanse zaak. Appellant meent dat in zijn geval van een onjuiste pensioengrondslag is uitgegaan omdat de 25% toeslag niet bij de vaststelling van zijn pensioengrondslag is betrokken....
Datum uitspraak: 21-6-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Het ontbreken van sturing en corrigerend optreden levert grond op het ongeschiktheidsontslag nietig te verklaren. Hij is nooit aangesproken op zijn tekortkomingen. Daarnaast genoot hij...
Datum uitspraak: 9-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Appellant is ontslagen wegens ongeschiktheid omdat er ernstige twijfels zijn ontstaan over zijn betrouwbaarheid en integriteit als directeur. Aangetoond is dat de wijze van opstellen en...
Datum uitspraak: 17-1-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De Raad oordeelt dat ten aanzien van gevallen waarin sprake is van een duuraanspraak dat onderscheid moet worden gemaakt tussen het verleden en de toekomst. Voor wat betreft het...
Datum uitspraak: 21-10-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Arubaanse zaak. Ambtenaar is ontslagen wegens verboden vuurwapenbezit. De betrokkene is hiervoor veroordeeld. Volgens vaste jurisprudentie van de Raad kan het overtreden van een...
Datum uitspraak: 20-3-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Betreft afwijzing verzoek om bevordering. O.g.v. art. 75 LMA kan een ambtenaar wegens buitengewone toewijding worden bevorderd. Het betreft een discretionaire bevoegdheid zodat...
Datum uitspraak: 9-10-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De Raad gaat in deze uitspraak contra legem. Het gaat om toepassing van art. 27, lid 9 LMA, volgens deze bepaling ontvangen onder meer ambtenaren geen beloning voor overwerk die hoger...
Datum uitspraak: 17-3-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De Raad oordeelt dat er een ambtelijke aanstelling tot stand is gekomen. Het standpunt van de minister in die zaak was dat er sprake was van een ambtelijke aanstelling toen de vraag aan...
Datum uitspraak: 17-3-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Secretaris van de ministerraad was toegang tot fort Amsterdam ontzegd omdat de minister-president, die hij uit hoofde van zijn functie moest bij staan, het vertrouwen in hem had...
Datum uitspraak: 14-2-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

In geschil zijn de toegangsontzegging van geïntimeerde op zijn werkplek en de terbeschikkingstelling voor andere werkzaamheden. De Raad stelt vast dat zowel de juridische grondslag, de...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature