Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

58 Rechterlijke Uitspraken

58 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenaar gedaan door Raad van Beroep in Ambtenarenzaken (Nederlandse Antillen en Aruba).
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 20-9-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Arubaanse zaak. Appellante maakt bezwaar tegen functiebeschrijving, functiewaarderingsbesluit en inschaling. Naar het oordeel van de Raad moeten functiebeschrijvingen en...
Datum uitspraak: 21-6-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Betreft verzoek om toekenning schadevergoeding i.v.m. opgelopen letsels als gevolg van dienstongeval. Tijdige ontvangst van besluit is niet bestreden. Het bezwaar is veel later dan...
Datum uitspraak: 3-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Arubaanse zaak. De raad oordeelt dat de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep 30 dagen bedraagt. Het feit dat een ambtenaar niet door zijn gemachtigde over de uitspraak in...
Datum uitspraak: 21-6-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Het eerste lid van art. 104 Rar bevat de eisen die worden gesteld aan het bij de Raad ingediende beroepschrift. De Raad acht dat een niet-ontvankelijkverklaring op grond van art. 104 Rar...
Datum uitspraak: 20-9-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Arubaanse zaak. Ambtenaar heeft herhaaldelijk verzoek gedaan tegen besluit waarbij rechtspositie is vastgesteld. Het verzoek moet naar het oordeel van de Raad worden gezien als een...
Datum uitspraak: 3-4-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Raad is van oordeel dat in zaak waarin duuraanspraak in het geding is, de Raad is aangewezen om bij toetsing een onderscheid te maken tussen het verleden en de toekomst. Voor de toekomst...
Datum uitspraak: 21-6-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Een bestuursorgaan is in het algemeen bevoegd om op verzoek terug te komen op een eerder genomen beschikking de zaak inhoudelijk te behandelen en in volle omvang te heroverwegen. Indien...
Datum uitspraak: 21-6-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ambtenaar doet verzoek om bevordering naar schaal 7. Het gaat hier om nieuwe functie van beveiligingsmedewerker bij het KPNA. Gelet op de waardering van deze nieuwe functie in schaal 6...
Datum uitspraak: 5-10-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Arubaanse zaak. Appellant meent dat in zijn geval van een onjuiste pensioengrondslag is uitgegaan omdat de 25% toeslag niet bij de vaststelling van zijn pensioengrondslag is betrokken....
Datum uitspraak: 20-9-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Arubaanse zaak. Appellant heeft in bezwaar gevorderd hem per 1 september 2000 te bevorderen naar rang van administrateur en de daarbij behorende bezoldiging. Ingevolge de...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature