Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Vindplaats

Meer

Beschikbaarheid

178 Rechterlijke Uitspraken

178 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord erfenis gedaan door Parket bij de Hoge Raad.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 28-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

OM-cassatie. Beklag, beslag. Art. 94 Sv. Vervolg op ECLI:NL:HR:2016:629. Vernietiging met verwijzing naar de CAG: uit de overwegingen van de Rb. blijkt niet dat zij - met inachtneming...
Datum uitspraak: 17-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Witwassen, art. 420bis.1.b Sr. Verdachte heeft grote contante geldbedragen gestort op de bankrekening van zijn eigen B.V. (rechtspersoon X en diens rechtsopvolger rechtspersoon Y) en is...
Datum uitspraak: 3-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

HR: art. 80a RO, met schriftelijk standpunt AG. Motiveringsklachten die geen behandeling in cassatie rechtvaardigen. Samenhang met 16/02042 B.
Datum uitspraak: 3-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Beklag, beslag, art. 94a Sv. Beklag van een echtgenote (erfgename) over een inbeslaggenomen auto van haar overleden echtgenoot (erflater). HR herhaalt relevante overweging uit...
Datum uitspraak: 13-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op sloep. Ontvankelijkheid hernieuwd beklag. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:580. Rb heeft klaagster ontvankelijk geacht...
Datum uitspraak: 15-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Op 29 december 1998 is de moeder van belanghebbende overleden. Erflaatster hield bij een Zwitserse bank buitenlands vermogen aan dat buiten het zicht van de fiscus werd gehouden....
Datum uitspraak: 16-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Erfrecht. Aandeel in goed van de nalatenschap verbeurd wegens opzettelijke verzwijging van dat goed? Art. 3:194 lid 2 BW, vereisten. Vervalt de sanctie na inkeer? Vergelijking met art....
Datum uitspraak: 9-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

IPR, huwelijksvermogensrecht. Omvang huwelijksgoederengemeenschap, art. 1:94 lid 2 BW. Onroerende zaken verkregen krachtens Italiaans erfrecht zonder uitsluitingsclausule, terwijl het...
Datum uitspraak: 27-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Art. 33a Sr. Slagende klacht over ontoereikende motivering van de verbeurdverklaring van voorwerpen (telefoons, Simkaarten, PC, iPod en DS doos). Het hof heeft niet vastgesteld dat is...
Datum uitspraak: 4-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Profijtontneming. Staat ontbreken van voorafgaand strafrechtelijk financieel onderzoek (sfo) in de weg aan oplegging betalingsverplichting? Art. 1.1 Sr en art. 36e.3 Sr. Tot 1 juli 2011...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature