Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

70 Rechterlijke Uitspraken

70 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord beeldmerk gedaan door Parket bij de Hoge Raad.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 2-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Overname van cabinepersoneel van Martinair door KLM. Is sprake van een ‘overgang van onderneming’ in de zin van art. 7:663 e.v. BW, resp. Richtlijn...
Datum uitspraak: 9-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Art. 81 lid 1 RO. Merkenrecht. Vordering tot nietigverklaring van inschrijving woordmerk. Is sprake van teken ter aanduiding van de plaats van herkomst? Art. 2.28 lid 1 sub c en art....
Datum uitspraak: 18-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Intellectuele eigendom; handelsnaam. Rol visuele waarneming bij vaststelling verwarringsgevaar. Art. 1019h Rv; kostencompensatie bij afwijzing verzoek? Valt art. 6 Handelsnaamwet onder...
Datum uitspraak: 26-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Art. 81 lid 1 RO. Contractsoverneming merklicentie, akte-vereiste van art. 6:159 BW. Uitleg overeenkomst. Haviltex-maatstaf.
Datum uitspraak: 5-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Merkenrecht; inbreukvordering ex art. 2.20 lid 1 onder b en c BVIE. Relevante overeenstemming tussen vesten en merk Ajax? Maatstaf beoordeling verwarringsgevaar (sub b) of...
Datum uitspraak: 21-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Merkenrecht. Vervolg op HR 3 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU4915 en HvJEU 6 februari 2014, C-65/12. Beroep op ‘geldige reden’ (art. 5 van Richtlijn 89/104/EEG); maatstaven....
Datum uitspraak: 1-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Valsheid in geschrift, art. 225.1 Sr. Falende bewijsklacht. Het oordeel van het Hof dat verdachte, gelet op de inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen, kan worden aangemerkt als iemand...
Datum uitspraak: 20-9-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Goederenrecht. Merkenrecht. Verkrijging van merkenrechten te goeder trouw van beschikkingsonbevoegde rechtsopvolger geprivatiseerde Russische staatsonderneming? Inroeping nietigheid...
Datum uitspraak: 8-11-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Art. 81 lid 1 RO. Merkenrecht. Depot te kwader trouw. Art. 4 onder 5 en 6 BMW. Alle omstandigheden van het geval betrokken? Merk van algemene bekendheid? Verwerpen bewijsaanbod.
Datum uitspraak: 1-11-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Arubaans appelprocesrecht. Grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep, ontbreken grievenstelsel, bevoegdheid tot vernietiging buiten grieven om (art. 281a RvA en art. 429q lid 6 RvA),...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature