Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

31 Rechterlijke Uitspraken

31 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsconflict gedaan door Parket bij de Hoge Raad.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 23-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verbintenissenrecht. Optie voor bouwkavel verleend door gemeente. Voorwaarden voor uitoefening vervuld? Art. 6:23 lid 1 BW. Hoge Raad doet zelf zaak af.
Datum uitspraak: 28-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Oplichting. Samenweefsel van verdichtsels, Art. 326 (oud) Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2011:BQ8600 m.b.t. het feit dat het voor een antwoord op de vraag of uit...
Datum uitspraak: 14-8-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende is door zijn werkgever in 2005 aangewezen als boventallig. De dienstbetrekking is op 1 november 2008 beëindigd. Belanghebbende houdt gedurende de zoektermijn recht op...
Datum uitspraak: 10-8-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Conclusie PG Belanghebbende is in 2001 vanwege zijn ontslag een bodemprocedure tegen zijn voormalige werkgever begonnen. In verband met deze procedure heeft belanghebbende in 2002 €...
Datum uitspraak: 10-8-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Conclusie PG Belanghebbende was in 2002 werkzaam bij A BV (hierna: A). Op 5 november 2002 heeft A belanghebbende en een collega uit het bedrijf "verwijderd". Belanghebbende en zijn...
Datum uitspraak: 10-8-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Conclusie PG In 2002 heeft de voormalige werkgever van belanghebbende de kantonrechter verzocht om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens veranderingen in de omstandigheden. De...
Datum uitspraak: 10-8-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Conclusie PG In 2001 werd de vestiging van de werkgever waar belanghebbende in dienstbetrekking werkte, gesloten en werd hem ontslag aangezegd. Omdat zijn werkgever een advocaat in de...
Datum uitspraak: 13-3-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Onrechtmatige daad. Afwijzing vordering tot vergoeding van kosten van rechtsbijstand (81 RO).
Datum uitspraak: 3-9-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsrecht. Ziekte in de zin van art. 7:629 BW; recht op doorbetaling van loon. (81 RO)
Datum uitspraak: 10-9-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Pensioenrecht. Vordering die strekt tot vestiging van een stamrecht dan wel tot nakoming van uit een reeds gevestigd stamrecht voortvloeiende aanspraken? Verjaring? (art. 81 RO).