Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

38 Rechterlijke Uitspraken

38 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord aanbesteder gedaan door Parket bij de Hoge Raad.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 31-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Aanbestedingsrecht. Cassatie in het belang der wet. Mogelijkheden voor inschrijvers en andere belanghebbenden om overeenkomst na gunning aan te tasten. Uitleg richtlijnen 89/665/EEG en...
Datum uitspraak: 13-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Art. 81 lid 1 RO. Aannemingsovereenkomst. Project met meerwerk en onderaannemers. Geschil over afrekening na ontbinding overeenkomst en faillissement aannemer.
Datum uitspraak: 13-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Art. 81 lid 1 RO. Vervolg op HR 3 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ2900, NJ 2013/572. Private aanbesteding schoonmaakwerkzaamheden. Contractsvrijheid; gelijkheids- en transparantiebeginsel....
Datum uitspraak: 11-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Aanbestedingsrecht. Meervoudige onderhandse aanbesteding. Heeft het Kadaster onrechtmatig gehandeld door een hem bekende partij niet uit te nodigen voor het doen van een offerte?...
Datum uitspraak: 10-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ongerechtvaardigde verrijking. Onbegrijpelijk oordeel dat sprake is van verarming. Beroep op arbitraal vonnis waaruit volgt dat vordering is tenietgegaan. Gezag van gewijsde van...
Datum uitspraak: 26-9-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Overeenkomstenrecht. Nietigheid wegens strijd met goede zeden (art. 3:40 lid 1 BW). Overeenkomst strekt tot benadeling schuldeisers. Voor nietigheid vereist dat schuldeisers...
Datum uitspraak: 20-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Onrechtmatige daad; schadevaring, art. 8:1002 BW. Onderaannemer beschadigt kabels bij heiwerkzaamheden vanaf drijvend ponton. Samenloop verjaringsregels art. 3:310 BW en art. 8:1793 BW? HR...
Datum uitspraak: 24-1-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aanbestedingsrecht. Kort geding. Aanbesteding met relatieve beoordelingssystematiek, waarbij rangorde van inschrijver mede afhangt van aanbod van andere inschrijvers. Bod van als eerste...
Datum uitspraak: 6-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Contractenrecht. Aannemingsovereenkomst bouw kokermachine. Betekenis garantie productiesnelheid machine. Ontbinding contractueel uitgesloten? Bewijswaardering. Partijgetuigenverklaring....
Datum uitspraak: 3-5-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Private aanbesteding. Inrichting aanbestedingsprocedure; contractsvrijheid. Partijen in beginsel vrij om toepasselijkheid gelijkheidsbeginsel en transparantiebeginsel uit te sluiten....

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature